• Mätare och målare samspråkar under pausen. Foto: Robert Ask

  • Närmast på bild Pelle Lavinder blev omvald till styrelsen. Här i samspråk med Fredrik Boeke och Mats Berenfeldt under fikat. Foto: Robert Ask

  • Jamal El Mourabit blev invald i Målarettans styrelse. Foto: Robert Ask

Många representants ombud kom för att höra Jan-Olof Gustavsson ombudsman på Målareförbundet som tackat till inbjudan att sitta mötesordförande. Bra frågor och analyser om vår medlemskår i Målareförbundet.
Två motioner avrapporterades på årsmötet. En om Famacell gipsen och en om Uppvaktning av medlem som uppnått avsevärd ålder samt att när medlem avlider ska någon sista hälsning skickas ifrån Målareförbundet.

Jamal El Mourabit, som kört 5 timmars på cirka 250 företag runt om i vårt område Stockholm, blev invald i Målarettans styrelse som ordinarie. Omvalda till ordinarie ledamöter blev Per Lavinder, Kenneth Forsberg och Janne Öberg.

Robert Ask