• Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand är nöjd med det nya avtalet och lyfter fram stödet från medlemmarna som ett viktigt skäl till en lyckad avtalsrörelse. Foto: Tomas Nyberg

Ett nytt kollektivavtal för landets målare har undertecknats och därmed bröt inte den varslade strejken ut på måndagen. Av Målareförbundets 13 prioriterade krav finns 10 med i det nya avtalet.

– Det är ett bra avtal, säger Peter Sjöstrand, Målareförbundets förhandlingschef och vice ordförande.

Förutom löneökningar, riktade höjningar i ackordsprislistan och en låglönesatsning på de lägst betalda inom servicearbetaravtalet innehåller avtalet en utökning av arbetstidsförkortningen med två timmar per år vilket innebär att när avtalet löper ut har målaren 40 timmars arbetstidsförkortning.
– Jag är väldigt nöjd med vår extra pensionsavsättning som ger runt en tusenlapp mer i månaden i pension, säger förhandlingschef Peter Sjöstrand.
Den extra pensionen omfattar även anställda som har sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.
I avtalet finns regler om att omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda rummen samtidigt.
– Män och kvinnor har samma arbetstider och använder därmed omklädningsrummen samtidigt, säger Peter Sjöstrand.

Sedan tidigare har parternas gemensamma arbetsmiljöråd tagit fram ett underlag för en ny folder om personalutrymmen ”Äta, tvätta sig och byta om”. Den har inte färdigställts eftersom Måleriföretagens styrelse inte godkänt den. Nu ska den färdigställas skyndsamt och absolut senast 31 augusti. Skrivningen om separata omklädningsrum är inskriven i avtalet och gäller därmed med en gång.
Ett nytt utbildningsavtal finns nu också i kollektivavtalet. Det modernare utbildningsavtalet har funnits ett tag men eftersom Måleriföretagen tidigare vägrat ge det kollektivavtalsstatus har det gamla som funnits i kollektivavtalet fortsatt gälla.
– Det här är en fråga som inte ska behöva bli en del i en medling, säger Peter Sjöstrand som tycker att arbetsgivarsidan har misskött frågan.

De som arbetar inom servicearbetaravtalet har samma arbetsuppgifter som målare upp till en viss gräns men med lägre lön. Facket ser problem med att många arbetsgivare låter arbetet glida över på målarens arbetsuppgifter och då blir det en lönedumpning.
– Nu har vi fått en skrivning som ger oss bättre kontroll. Företagen är skyldiga att förhandla om att använda servicearbetaravtalet. De ska också informera om namnen på de arbetstagare de ska anställa.

Värdet på avtalet är 6,5 procent fördelat över tre år (2,2 %, 2,0 %, 2,3 %). Lönerna höjs med 3,75 kronor per timme de första två åren och 4 kronor det sista året. Prislistan höjs med 1,4 procent 2017, 1,1 procent 2018 och riktade höjningar med 3,4 procent 2019 för spackling, färdigstrykning samt uppsättning av tapeter klass 2. För Stockholm finns en ortsprocent på 5 procent.

Avtalet innehåller en låglönesatsning som träffar de som arbetar på servicearbetaravtalet och tjänar minst. Deras garantilön höjs med 5,75 kronor avtalets första år.
– Måleriföretagen hävdar att det är ett rent löneavtal. Men det stämmer inte, vi har fått igenom flera av de förbättringar vi ville, säger Peter Sjöstrand.
– Jag är också stolt över att vi avvärjt attackerna på arbetstidens förläggning med tidiga morgnar och sena kvällar och till och med delade turer.

Att reseavtalet ska anpassas efter den uppmärksammade domen i EU, som slår fast att restid ska räknas som arbetstid när man är anställd med hemmet som utgångsplats, var ett av Målareförbundets prioriterade krav. Det var enligt Peter Sjöstrand Måleriföretagen ovilliga att förhandla om.
– Förbundet kommer nu istället att driva frågan som en tvist via arbetsdomstolen och få en dom som blir vägledande om vad som gäller om arbetstiden till och från jobbet.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

 

Avtalets innehåll:
Löneökningar under avtalets tre år. Värdet på avtalet är 2,2 % år ett, 2,0 % år två och 2,3% år tre.Låglönesatsning för de lägst betalda servicearbetarna

Förbättringar i servicearbetaravtalet som motverkar lönedumpning.

Två timmar mer arbetstidsförkortning per år vilket ger 40 timmar vid avtalets slut.

Utbyggd extrapension med 0,5 procent

Extra pension även till medlemmar som har sjuklön, graviditetspenning och föräldralön.

Ny och förbättrad utbildningsplan för lärlingar.

Riktade höjningar i ackordsprislistan.

Reglering om separata omklädningsrum för män och kvinnor.

Arbetsgrupp om ökad jämställdhet i måleribranschen.