• Erik Fahlström har hittar sin grej – dekorationsmålning. Foto: Joakim Blomqvist

  • Per och Carl Hedlund samt Erik Fahlström renoverar Kumlas stationshus. Foto: Joakim Blomqvist

  • Foto: Joakim Blomqvist

  • Kumlas stationshus invigdes 1900. Nu målas det i samma färgsättning som originalet. Foto: Joakim Blomqvist

  • Foto: Joakim Blomqvist

Här är Kumlas Stations hus. Huset invigdes 1900 och arkitekten heter Folke Zettervall. Idag 2017 står Erik Fahlström och målar i samma färgsättning som originalet. Erik bytte firma för cirka två år sedan till Hagaby Måleri som inriktar sig på dekorationsmålning, Eriks tidigare arbetsuppgifter var att utförda mer av dagens traditionella målning.

Tillsammans med Erik på arbetsplatsen var också Per Edlunds Måleri, Per och Carl, de utför också dekorationsmålning.
Jag fick några ord med Per som har jobbat hela sitt liv med dekoration och tycker att det finns mycket dekorationsjobb att utföra. Per har fått sin son Carl att fortsätta med hantverket, tillika delägare.
Det är som brukligt i dag ingen SJ service i huset, i väntsalen kommer en kunna hänga och titta på information skärmar, men det planeras för caféverksamhet och frisörerbjudande i huset.
Erik trivs och har hittat sin grej, just att utföra dekorationsmålning. Om en vecka beger han sig i väg till Sir Lanka för välbehövlig semester.

Joakim Blomqvist