• Målarnas kvinnliga nätverk arbetar tillsammans med förbundet för att bli mer synliga utåt. Foto: Diana Oldenburg

Under tre dagar i maj träffades 29 målare från Svenska Målareförbundets kvinnliga nätverk MIRA (Målinriktade, Inspirerande, Respekterade, Accepterade) för att vidareutveckla verksamheten.

Idag är cirka nio procent av Målareförbundets medlemmar kvinnor och vi vet att andelen ökar. Målareförbundets kvinnliga nätverk finns i syfte att stötta och stärka våra kvinnliga medlemmar. Vi kan tydligt se att kvinnor lämnar yrkena i större utsträckning än män, till exempel efter graviditeten. Vi tror att ett kvinnligt nätverk på ett naturligt sätt kan lyfta kvinnors situation inom måleri- och lackeringsyrket.

Under konferensen diskuterades hur långt arbetet med MIRA har kommit ute i förbundets avdelningar och hur organiseringen ser ut och kan förbättras. Nätverket jobbar även med att konkretisera mål för framtiden och en handlingsplan för MIRA:s verksamhet finns redan på plats. Ett arbete med att bli mer synliga utåt har även påbörjats i samarbete med förbundet.

Konferensen anordnades i samarbete med Elektrikernas kvinnliga nätverk, Elqvinnorna och Byggnads nätverk Näta. Tanken är att en gemensam konferens ska vara starten på framtida samarbeten och stöttning.

Diana Oldenburg