En person som kikar fram genom en persienn

Det blir allt vanligare att arbetsgivare använder positioneringssystem för att ha koll på var fordon och anställda befinner sig

Det har nu gått ett år sedan ID06 infördes på de stora byggena. Och när Lars Jonsson som regionalt skyddsombud träffar medlemmar vill de gärna prata med honom om det obehag de upplever med den nya tekniken.

Även de anställdas smartphone och företagsbilens GPS gör det möjligt för arbetsgivaren att ha kontroll över sina målare.

Vid upprepade tillfällen har jag hört arbetsgivare säga att de nu kan använda det som stämpelklocka. Min egen arbetsgivare Sandå är en stor aktör på arbetsmarknaden. De ger sina chefer utbildning och då tror jag inte risken är så stor. Företaget var tidigt ute med att låta oss rapportera in vår arbetstid via telefonen.

Lars Jonsson
– Många medlemmar känner en oro över att arbetsgivaren använder GPS och ID06 som digital stämpelklocka, säger Lars Jonsson, regionalt skyddsombud, avdelning 4.

– Men andra arbetsgivare är inte så noga med att informera om de sätter in en GPS-puck i bilen. Som anställd har vi både rättigheter och skyldigheter mot arbetsgivaren och kan inte strunta i att acceptera nymodigheter. Samtidigt vill man inte att arbetsgivaren missbrukar tekniken. Integritet står högt upp på vår prioriteringslista över saker vi vill att facket driver, säger Lars Jonsson, RSO.

Vad säger måleriföretagen?

Vi ringde upp och ställde frågorna: Använder ni GPS eller ID06 på ert företag? Används det vid tidrapportering av de anställda?

Schööns Måleri AB i Malmö – Elisabeth Nilsson, ekonomi och administration:

– Ja, vi har både GPS och ID06. Men vi använder aldrig det vid tidrapportering.

Sandå Måleri Kalmar – Ove Carlsson, platschef:

– Ja vi har GPS och ID06. Men vi får inte använda dem till tidsrapporteringen enligt personuppgiftslagen.

Engbergs Måleri AB i Uppsala – Anna-Karin Almström administratör:

– Vi har ID06 på vårt företag. Men vi använder inte det till lönerapportering. Det går inte att koppla ihop med vårt lönerapporteringssystem. ID06 är bara till för byggarbetsplatsen.

  • Det blir allt vanligare att arbetsgivare använder positioneringssystem för att ha koll på var fordon och anställda befinner sig… Foto: Siv Öberg

  • – Integritet står högt upp på listan över saker vi vill att facket driver. Många medlemmar känner en oro över att arbetsgivaren använder GPS och ID06 som digital stämpelklocka, säger Lars Jonsson, regionalt skyddsombud, avdelning 4.

  • Idag har 650 000 anställda ID06-kort och 60 000 företag är anslutna. Foto: Siv Öberg

  • Foto: Siv Öberg

  • Foto: Siv Öberg

  • Foto: Siv Öberg

  • Foto: Siv Öberg

  • – Den personliga integriteten är i fara. Många medlemmar känner en oro över att arbetsgivaren använder GPS-system och ID06 som digital stämpelklocka. De känner sig övervakade av den nya tekniken säger Lars Jonsson, regionalt skyddsombud i avdelning 4. Foto: Siv Öberg