Tillverkare av alla slags maskiner kan tvingas betala sanktionsavgifter. Ändrade regler innebär sanktionsavgifter för krav på bruksanvisning för alla maskiner och krav på Försäkran om överensstämmelse. Detta gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin. Syftet är sund konkurrens och säkra maskiner.

Försäkran om överenskommelse är det dokument där tillverkaren intygar att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav.
Det är också en sanktionsavgift kopplat till kravet om märkning av max-last på lyftande maskiner och maskiner för personlyft.
– Det här ska ge säkrare maskiner på marknaden, vilket gynnar både yrkesmässiga användare och vanliga konsumenter, säger Gun Fridfelt, på Arbetsmiljöverket som tagit fram ändringarna till maskinreglerna.
Tidigare fanns sanktionsavgift endast för maskiner med särskilda risker.
Kraven gäller för alla tillverkare eller deras representanter och de importörer som importerar maskiner som inte är CE-märkta från länder utanför EES-området.
Ändringen i maskinföreskrifterna heter AFS 2016:10 och de nya sanktionsavgifterna gäller för maskiner som är tillverkade efter 15 juni 2017. Grundföreskriften är Maskiner AFS 2008:3.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se