Sedan den 1 januari 2016 är varje entreprenör/företagare i byggbranschen skyldig att redovisa sina anställda samt inhyrd personal för Skatteverket.

Om arbetsgivaren saknar personalliggare när Skatteverket besöker arbetsplatsen får arbetsgivaren böta 2500 kronor per anställd. Och har byggherren inte ens anmält en byggarbetsplats till myndigheten kostar det företaget 25 000 kronor.

Om arbetsgivaren börjar övervaka de anställda för att kontrollera arbetstiden skadas tilltron till systemet.

Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket

Enda undantagen för att slippa personalliggare är om den sammanlagda byggkostnaden inte kommer upp i 180 000 kronor eller om byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk.

Svartarbetet har minskat

Förra året genomförde Skatteverket 12 000 kontroller, av dessa var 5 000 byggarbetsplatser och 7 000 entreprenörer.

Och Conny Svensson är nöjd med resultatet. Svartarbetet har minskat i en bransch, som han anser, har alltför många lycksökare.

Conny Svensson
– Om arbetsgivaren börjar övervaka de anställda för att kontrollera arbetstiden skadas tilltron till systemet. Det är bekymmersamt, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

– Men om arbetsgivaren börjar övervaka de anställda för att kontrollera arbetstiden skadas tilltron till systemet. Det är bekymmersamt. Många har reagerat. Jag vet att några lokala ombudsmän från Byggnads har uppmanat sina medlemmar att inte registrera sig med ID06. Så kan vi inte ha det. Då blir arbetsgivaren skyldig att betala sanktionsavgifter.

– En arbetsgivare får inte använda de registrerade uppgifterna som underlag för tidsredovisning på individuell nivå. En arbetsgivare kan, med stöd av personuppgiftsbestämmelserna (PuL), bara se i liggaren i syfte att stämma av att reglerna om att föra personalliggare efterlevs, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

  • – Om arbetsgivaren börjar övervaka de anställda för att kontrollera arbetstiden skadas tilltron till systemet. Det är bekymmersamt, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson