• Med varandras hjälp utvecklade deltagarna nya planer och verktyg för att locka fler medlemmar, starta ungdomsklubbar, studiecirklar samt driva facklig aktivism på arbetsplatser, gator och genom sociala medier. Foto: Sara Wall

  • För att knyta an till arbetarrörelsens historia hölls det en stadsvandring i fotspåren av hungerupproren som blev avgörande för införandet av rösträtt. Foto: Sara Wall

  • På kvällarna fortsatte samtalen varvat med uppträdanden av fackliga och lokala musiker. Foto: Sara Wall

  • Foto: Sara Wall

Organiseringsforum (OF) 2017 ägde rum i Västervik och samlade 45 unga fackliga från olika delar av landet under temat 100 år av hunger och kamp. Deltagare från åtta olika fackförbund gavs tillfälle och verktyg att diskutera ungdomsfacklig verksamhet och arbetsplatsorganisering under fyra dagar.

Målarnas, Elektrikerna, Byggnads, Pappers, Seko, Service- och kommunikationsfacket, Hotell- och restaurangfacket Stockholm Gotland, Kommunal Stockholms län och GS fanns representerade.

För att knyta an till arbetarrörelsens historia hölls det en stadsvandring i fotspåren av hungerupproren som ägde rum i Västervik för 100 år sedan och blev avgörande för införandet av rösträtt. Stadsvandringen leddes av historikern Håkan Blomqvist.

Arbetares organisering och kamp genom historien lämnar lärdomar som unga fackliga drar nytta av för att försvara och förbättra sina villkor på jobbet och samhället. Inbjudna föreläsare talade om rösträtten, svenska modellen, 90-talskrisen och fascismens frammarsch med dess utmaningar för arbetarrörelsen. Slutligen landade diskussionerna i nutida utmaningar för arbetare. Bland föreläsarna fanns den fackliga kämpen Frances Tuuloskorpi som gav konkreta verktyg till deltagarna för att facklig organisering på arbetsplatser.

Merparten av tiden ägnades åt workshops och diskussion om dagens attacker mot arbetare genom exempelvis hyvlingar, försämringar av arbetsmiljö, underbemanning och lönedumpning. Erfarenheter kring organisering på arbetsplatser utbyttes och idéer för att organisera en ännu starkare fackföreningsrörelse som kan förbättra ungas vardag växte fram. Med varandras hjälp utvecklade deltagarna nya planer och verktyg för att locka fler medlemmar, starta ungdomsklubbar, studiecirklar samt driva facklig aktivism på arbetsplatser, gator och genom sociala medier. På kvällarna fortsatte samtalen varvat med uppträdanden av fackliga och lokala musiker.

Flera lokala organiseringsträffar planeras att hållas i landet för att kulminera i en ännu större OF 2018 med temat rösträtt.

För intresse att delta kontakta Unga Byggare Stockholm – Gotland som är sammankallande i kommittén för att arrangera OF.

Enzo Costa