• Här träffar David Persson medlemmarna Per Ragnarsson (till vänster) och Jonatan Svensk (till höger). Foto: Linnéa Svensson

  • Här träffar vi Mats Aronsson, Staffan Aronsson, Eddie Danielsson och Jonas Hedblad. Foto: Linnéa Svensson

  • Här träffar vi Henrik Karlsson. Foto: Linnéa Svensson

Under medlemsveckan i Örebro träffade förtroendevalda medlemmar för avtalsövervakning, konfliktinventering och såklart medlemsvård.

Det är alltid lika kul att träffa kollegorna och prata om vårt gemensamma intresse, måleribranschen med allt vad det innebär. Det är intressant att få höra hur olika vi alla tar till oss avtalsrörelsen, vilka fokuspunkter som berör. Höjningar i ackordsprislistan var superviktigt för vissa och de ville gärna berätta om vilka specifika punkter som de ansåg borde höjas. Medan andra ville prata om skäliga reseersättningar och hur de påverkades utav det i deras vardag. Men alla var överens om att allt var värt att strida för och alla hade kämparglöd. Med det vill vi säga att vi har blivit superbra bemötta och vill tacka för den här veckan.

Linnéa Svensson