• Mikael Johansson och Kenneth E Rigmaiden. Foto: Christer Wälivaara

Det är inte något jag tänker på varje dag, men ibland blir jag påmind om det faktum att fackföreningar är en del av världens största folkrörelse.

Det är ingen slump att fackföreningar alltid spelat en viktig roll i demokratins utbyggnad runt om i vår värld. Det är heller ingen slump att diktaturer har fackföreningar som sina motståndare.

För mig är det självklart att fackligt arbete inte kan göra halt vid landsgränser. I en allt mer globaliserad värld måste det fackliga arbetet finnas på den internationella arenan.

Vi har ju, inte minst sedan EU inträdet, blivit varse hur beslut fattade på europeisk nivå får direkta återverkningar på den svenska arbetsmarknaden. Både arbetsrättsligt men även sådant som innehållet och märkning av kemiska produkter påverkas.

Målareförbundet är sedan många år medlemmar av den internationella bygg och träarbetarefederationen BTI, som har förgreningar både i Europa, Norden och hemma i Sverige.

Såvitt vi känner till finns det bara tre målareförbund kvar i världen. Förutom Sverige så är målare och lackerare i Danmark och USA organiserade i självständiga målareförbund.

Historiskt har det funnits flera målareförbund både i Norden och i Europa. De målareförbund som funnits i Norden och Europa har alla blivit en del av sammanslagna byggnadsarbetare förbund.

Detta är ett led i en ständigt pågående utveckling där fackförbund slås samman med ambitionen att öka sin sammalde styrka.

Med danska målareförbundet har vi alltid haft goda och nära kontakter. Det amerikanska målareförbundet som även organiserar i Kanada, är ett förbund som vi nyligen återupptagit kontakterna med efter att dessa legat i träda under flera årtionden.

Genom förbundets engagemang i BTI har det givits möjligheter att etablera kontakt på ledningsnivå mellan våra förbund.

Vi har även under året haft en delegation på besök i USA för att bland annat studera den amerikanska yrkesutbildningen.

Mitt under brinnande avtalsrörelse, hade jag nöjet och äran att ha min amerikanske kollega Kenneth E. Rigmaiden, som ledde en delegation från amerikanska Målareförbundet, på besök hos oss i Stockholm.

Vi kunde snabbt konstatera att vi har mycket som förenar oss både utifrån vårt fackliga arbete och de utmaningar som vi möter både nationellt och internationellt.

Besöket ledde rent konkret till att vi kommer att fördjupa samarbetet mellan våra förbund inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljö och facklig utbildning.

Med amerikanska målareförbundet engagerat i det globala fackliga arbetet kommer vår gemensamma röst att höras än strakare. För när allt kommer om kring, vem skall prata för målare och lackerarnas villkor om inte vi själva gör det.