Vid IF Metalls kongress i slutet av maj valdes Marie Nilsson till ny ordförande.

Marie Nilsson har sin bakgrund i den petrokemiska industrin i Stenungsund, där hon arbetade som drifttekniker mellan 1982 och 2012. Därefter blev hon chef för IF Metalls organisationsenhet, och sedan kongressen 2014 har hon varit vice förbundsordförande.
Marie Nilsson tar nu över ordförandeposten efter Anders Ferbe som går i pension.
Till ny vice förbundsordförande valdes Tomas With som sedan 2014 varit chef för IF Metalls förhandlingsenhet. Veli-Pekka Säikkälä och Anna Jensen-Naatikka valdes om som avtalssekreterare respektive förbundssekreterare.

Per Eklund