• Mikael Johansson. Foto: Peter Knutson

 

På söndag drar Almedalsveckan igång. Målareförbundets ordförande Mikael Johansson kommer att prata på ett seminarium om pensioner som 6F och Katalys arrangerar. Han kommer också att sitta i panelen vid en debatt som Svenskt näringslivs tankesmedja Ratio håller.

Fackförbunden 6F arrangerar tre seminarier tillsammans med tankesmedjan Katalys. Förutom att belysa behovet av ett förändrat pensionssystem kommer de handla om klassamhället och den svenska modellen i ett välfärdsperspektiv. Näringslivets forskningsinstitut Ratio arrangerar ett seminarium med rubriken: Hög kostnad för företagen trots kort strejk – fungerar konfliktreglerna som det är tänkt? Medverkar gör: Nils Karlsson, vd på Ratio, Anna-Karin Hatt, vd Almega, Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges byggindustrier, Carin Stoeckmann, vd Byggmästarn samt Mikael Johansson, förbundsordförande Svenska Målareförbundet.

Ratio har gjort en studie om kostnader och konsekvenser av arbetsmarknadskonflikter. Den menar att byggstrejken 2016 fick höga kostnader inte bara för strejkdagarna utan också för tiden innan och efter. Panelen ska kommentera och diskutera rapporten. Ratios ingång är att konfliktreglerna behöver ändras för att stärka svensk konkurrenskraft. De frågar också vilket ansvar parterna respektive lagstiftaren har för att utveckla den svenska modellen? I den arbetsgivartäta panelen ska Mikael Johansson nå ut med den fackliga sidans synpunkter. Han är den enda av 6F förbundens ordförande som är på plats under Almedalsveckan.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se