I en artikel i Målarnas facktidning i januari stod att läsa att gipsskivor innehåller kvartsdamm, till och med mycket. Detta är direkt felaktigt och här kommer en rättelse och korrekt information.

Efter kontakter med en yrkeshygieniker på Sahlgrenska universitetssjukhuset rättar vi här att gipsskivor alltså inte innehåller kvarts utom vissa fabrikat som kan innehålla en liten mängd. Den aktuella informationen finns på produkternas säkerhetsdatablad.
– Även om gips inte innehåller kvarts ska man inte ha damm i lungorna så det är viktigt att skydda sig, säger Jan-Ove Berg som är Tf ombudsman i Målareförbundets avdelning 3.

Denna information finns även i Prevents informationsblad Minska byggdammet. Där står att läsa bland annat om gipsskivor att de ska kapas med kniv – inte sågas, damm ska alltid sugas bort – inte sopas och man bör använda individuellt anpassat andningsskydd med minst P2-filter när det inte går att använda effektivt utsug.
Exempel på produkter som innehåller kvarts enligt Sahlgrenska universitetssjukhuset är: betong, spackel, murbruk, fogmassa, slipmedel, färg och lim.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se