Sandå och Målareförbundet har MBL-förhandlat på flera orter om införandet av kriterier för en individuell lönesättning. Fackets lokala organisation kände sig överkörd och förbundet kallade till central förhandling.

– Nu har Sandå lagt ner kraven om lönekriterier, säger Målareförbundets ombudsman Conny Andersson.
Målareförbundet var kritiska och ansåg att företaget inte tog hänsyn till de synpunkter de anställda framförde genom sina MB-ombud. Facket såg bland annat svårigheter med att samma kriterier skulle gälla i hela koncernen eftersom det är olika förutsättningar. Parterna kom inte överens.
– De har förhandlat enligt MBL men att de vill införa kriterier ensidigt anser inte vi är enligt kollektivavtalet, säger Conny Andersson.
– När de insåg att vi tänkte driva det som en tvist lade de ner kraven, i alla fall tillfälligt.
Med kollektiva löner får alla samma löneökning efter förhandling med facket. Med individuella löner fördelas lönen efter hur målaren har presterat utifrån förbestämda kriterier.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

Läs även:

Oenighet om lönekriterier på Sandå

Sandå vill införa individuella löner