• Foto: Tomas Nyberg


Arbetsförmedlingen har lämnat en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en fortsatt mycket stark arbetsmarknad för många yrken under 2017 och första halvåret 2018. Målare är ett av bristyrkena.

Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen kommer att öka med 81 000 personer under 2017. Yrkesområden där bristen är störst toppas av bygg och anläggning. Efterfrågan på byggnadsarbetare är nära sammankopplad med byggkonjunkturen. Denna är fortsatt mycket stark och bristen på bostäder är stor i hela landet. Jobbmöjligheterna för såväl ingenjörer som yrkesarbetare är mycket goda. Inom flera yrken kan det trots detta vara svårt att få tag på lärlingsplats.

Målare återfinns tillsammans med andra yrken inom bygg och anläggning på en lista med yrken som uppges ha mer påtaglig brist och mycket liten konkurrens om jobben.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se