Målarnas förbundsordförande Mikael Johansson inleder dagens förbundsmöte med att titta tillbaks på verksamheten senaste året. För andra året ökar medlemsantalet. Temat fram till nästa kongress är just Rekrytera och organisera.

Avdelningarna runt om i landet arbetar på bra och varje vecka hälsas 25 nya medlemmar välkomna. Målet till 2020 är 15 000 medlemmar och att 80 procent av målarna och lackerarna ska vara anslutna till facket. Det är en bit kvar, idag är anslutningsgraden 73 procent.
– Det finns andra förbund som har det sämre men det är ju inte grejen, vi måste göra vårt ackord, säger Mikael Johansson.

Målet gällande ungdomsrekryteringen nås inte.
– Vi har något som andra förbund saknar, våra branschutbildningar. Den möjligheten måste förbundet använda sig av bättre, säger Mikael Johansson.

Det kvinnliga nätverket har kommit igång med sitt arbete och sätter press även på övriga förbundet att öka takten gällande jämställdhetsfrågor. 11,5 procent av de yrkesverksamma är kvinnor.
– Nytt för i år är genusmål kopplat till de fackliga uppdragen. Kvinnorna sitter på 9,6 procent av förtroendeuppdragen. Men förbundet är inte nöjda med det, säger Mikael Johansson.
På förbundsmötet som är sammankallat idag med två representanter från varje avdelning finns däremot endast en kvinna – Kristina Norlin från avdelning 10.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se