• Foto: Tomas Nyberg

Alliansen vill införa en ny form av inträdesjobb, där personer som saknar gymnasieutbildning får 70 procent av ingångslönen i yrket. Om inte parterna har kommit överens om ett avtal innan dess.

Om Alliansen vinner valet nästa höst vill de införa den nya anställningsformen. Den ska gälla nyanlända under 23 år som saknar gymnasieutbildning.
Lönen ska vara 70 procent av ingångslönen, maximalt 21 000 kronor. Personen ska kunna ha anställningen i maximalt tre år. Under anställningen slipper företaget arbetsgivaravgiften. Alliansledarna tror att förslaget ska kunna ge 25 000-40 000 jobb.

Den nuvarande näringsministern Mikael Damberg (S) menar att det är bra att kombinera utbildning och arbete med lägre kostnader för arbetsgivarna, men är kritiskt till att lagstifta om lönenivåer.
Enligt tidningen Arbetets beräkningar skulle förslaget ge löner på 11 008 för ett restaurangbiträde, 11 829 för en bilmekaniker, 13 671 för en städare, 14 700 för lagerarbetare och 13 299 för en verkstadsarbetare.
Med ett tak på 21 000 i minimilön blir det maximalt 14 700 i introduktionslön.

LO är mycket kritiska.
– Politikerna ska inte hålla på med lönepolitik, de ska hålla fingrarna borta, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, till TT.
Han säger också att LO under våren la fram ett förslag i förhandlingarna med Svenskt näringsliv, där den anställde jobbar 70 procent för en lön som ligger under kollektivavtalet och vid sidan studerar med ett statligt studiestöd vid sidan om.
– Varför ska arbetsgivarna nu förhandla med oss? Det här underminerar vårt förslag, det är riktigt klumpigt agerat av Alliansen, säger Torbjörn Johansson, till TT.

Svenskt Näringsliv är positiva till Alliansens förslag.
– Det pågår redan samtal om förenklade anställningsformer. Om dessa samtal misslyckas, och för de grupper där kollektivavtal inte är lösningen, är det rimligt att politiken griper in och lagstiftar, säger organisationens vd Carola Lemne i ett pressmeddelande.

Målareförbundets ordförande Mikael Johansson säger att utöver att förslaget slår hårt mot redan utsatta grupper, skulle förslaget om det blir verklighet, torpedera hela den svenska förhandlingsmodellen och bryta mot internationella åtaganden Sverige gjort i FN-organet ILO. Detta skulle placera Sverige i samma liga som diktaturer. Genom att stödja alliansens förslag menar Mikael Johansson att Svenskt näringsliv visar att de är beredda att acceptera att politiker och inte parterna ska bestämma lönerna, en närmast imbecill hållning som kommer att få långtgående konsekvenser.
– Att sedan som SD försöka beskriva förslaget som lärlingsutbildning, bevisar bara att de inte har förstått något om vad riktig lärlingsutbildning är, säger Mikael Johansson.
– En fullärd målare kostar en del men vi har vårt utbildningsavtal där elever efter gymnasiet kommer ut och arbetar som lärlingar med lägre lön som höjs gradvis i takt med att de får utbildning. Till skillnad från Alliansens förslag finns det en slutstation när de är färdiga målare.

Mikael Johansson säger att förslaget är ett kravlöst bidrag till företag utan att det ger något tillbaks till samhället. Han förordar fler beredskapsjobb, att staten subventionerar fler händer och fötter i vården.
– Det är sånt vi gjort i Sverige förr och vet att det fungerar.
Han tar också upp det faktum att när Regeringen vill ta bort vinster i välfärden skriker Alliansen högt och menar att det ska staten inte lägga sig i. Men själva tycker de att det är helt okej att lägga sig i lönebildningen.