Fönstermålning, tak och målning av taklist. Arbete med armarna uppåt är ett gissel som kan ge svåra belastningsskador. Nu finns en enkel app som kan hjälpa dig hålla koll.

– Den kan ge dig feedback på att det är dags att byta arbetsteknik.

Det säger Liyun Yang, doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som tillsammans med sin handledare Mikael Forsman, professor i ergonomi Karolinska Institutet, skapat en app kallad ErgoArmMeter.

– Jag är intresserad av ergonomi och eftersom det är ett så vanligt problem med värk i skuldror och axlar så ville jag titta på det området när jag gjorde mitt masterarbete; Vad kan vi göra för att undvika problemen i framtiden, säger hon.

Hennes bidrag är både enkelt och genialiskt. Med appen väl installerad så fästs telefonen på överarmen. Det går att använda ett vanligt sportarmband. Först kalibreras appen till ett nolläge där armen hänger rakt ned, och sedan använder telefonen sitt gyroskop och sin accelerometer för att registrera armens rörelser. Samma sensorer som telefonen använder för exempelvis spel.

LÄS ÄVEN: Arbetsskadorna bland målare och lackerare ökar

Den mäter tid när armen är över 30, 60 och 90 graders vinkel och den mäter också rörelsehastighet vid de olika vinklarna. Det är alltså inte bara statiskt arbete med armarna högt som är slitande, snabbt arbete vid vissa vinklar och tyngder sliter också. Liyun Yang gör jämförelsen med en båt fastsatt med rep där mer tyngd och snabbare rörelser sliter hårdare på repet.

Resultatet: Efter mätningen summeras resultaten. De röda siffrorna, de rekommenderade riktvärdena, ska du helst ligga under. Mittenkolumnen är enklast med jämförbara procent där du helst inte ska över 90 grader alls. Överst det lite krångliga medianvärdet i percentile, och nederst hastighet per sekund vid medianvinklar. Foto: Jan-Erik Johansson

LÄS ÄVEN: Tips på övningar för att förebygga

Resultatet av mätningen kan du se direkt vid mätningens slut och där också jämföra med riktvärden framtagna vid Arbets- och miljömedicin i Lund. Ligger du över riktvärdena finns en ökad risk för belastningsskador. Riktvärdena är framtagna efter att ett 50-tal yrkesgrupper studerats, och viktigt i sammanhanget är att de visar värden utslaget på en 8-timmars arbetsdag. Två timmars takmålning visar förstås röda siffror, men gör du andra moment under dagen kanske slutsumman blir ok.

– I första hand är det ett hjälpmedel för ergonomer och företagshälsovården och kanske främst för att mäta under kortare tid vid vissa arbetsmoment. Det kan hjälpa dem att peka på förbättringar som behövs på arbetsplatsen. Men eftersom den är så lätt att använda så kan du själv mäta och se hur din arbetsdag sett ut, säger Liyun Yang.

På samma sätt som att lära sig lyfta rätt kan man lära sig hur olika moment kan vara slitande på kroppen.

Appen är gratis, sök på ErgoArmMeter, men än så länge finns den bara för iPhone. En androidversion är på gång. Användarmanualen är på svenska och allt finns på nätet.

LÄS ÄVEN: Ta din hälsa på allvar – så här skyddar du dig

Liyun Yang och hennes handledare Jörgen Eklund, professor ergonomi KTH och Mikael Forsman jobbar med fler projekt på gång inom ämnet. Bland annat en app som mäter stillasittande, en väst som registrerar puls och syreupptagning och en tröja som registrerar vinklar och rörelser av överarm och rygg. Tillsammans med ett par handskar med inbyggda sensorer ska ett större rörelsemönster kunna registreras.

– Då hoppas vi kunna mäta upp handledsvinkel, ryggvinkel, armar och få en helhet på hela överkroppen.

Åtgärdsnivå: Arbets- och miljömedicin i Lund har undersökt en lång rad yrkesgrupper, dock ej målare ännu, och mätt hur mycket de jobbar med armarna i olika vinklar och hastigheter över tid. Närmast att jämföra för målare är väl kanske elektriker som till synes ligger högt över rekommenderat snitt. Helst ska överarmen inte upp över 60 grader någon längre tid.

Text och bild: Jan-Erik Johansson

Axeln – vår mest instabila led

– Axelleden är en kulled vilket innebär att den kan utföra rörelser åt alla håll. Den kan också samtidigt göra det i kombination med överarmens olika vinklar.

– Armens ledhuvud är förhållandevis stort till sin lilla ledskål och hålls på plats av labrum, en ring eller krans av brosk.

– Fyra muskler i axeln ligger utanpå och runt leden och ser också till att överarmen ligger i sin ledhåla; Supraspinatus, infraspinatus, subscapularis samt teres minor. Med senor och slemsäckar ingår hela paketet under samlingsnamnet rotatorcuffen.

– Rotatorcuffen är i sig beroende av att skulderbladets alla muskler och senor rör sig rätt för att inte påverkas negativt.

– Material och verktyg behöver inte väga mycket utan det kan räcka med armens egen tyngd för att muskler och leder ska belastas på fel sätt.

– Särskilt repetitiva arbeten över axelhöjd är en källa till problem.

– Problem i axelleden känns oftast på framsidan av axeln, övre delen av armen och skulderbladet. Man kan också ha känningar längs armen till armbågen. Ytterligare spridning eller stickningar, krypningar härleds oftare till problem i nacke och hals.

Variation av arbetsmoment, mikropauser och träning är en god tumregel att hålla sig till. Sök professionell hjälp om du får svullnad, stelhet och värk i led eller muskel som övergår i smärta, nedsatt funktion och rörlighet. Värk även vid vila och svårt att sova på sidan är också symptom som bör kollas upp.

Källa: prevent.se, kiropraktorcentrum.com, av.se, impingement.nu.

Fakta ErgoArmMeter:

– Iphoneapp som mäter armens vinkel och rörelsehastighet.

– Använder telefonens accelerometer och gyroskop.

– Visar jämförelsebara riktvärden så du ser om du överbelastar.

– Du kan enkelt jämföra två arbetssätt.

– Resultatet kan sparas och skickas som datafil.