Varför tar ni er rätten att använda en hel yrkeskår som försökskaniner när det gäller era produkter?

I mitt dagliga arbete måste jag använda era produkter som kan ge mig och mina arbetskamrater men för livet.

Jag vet mycket väl att ni håller er inom de lagar som gäller för tillfället, men när jag tittar på era säkerhetsdatablad gällande färger, spackel och tapetklister som vi målare använder dagligen i vårt arbete, får man information om att dessa produkter kan orsaka allergiska reaktioner.

Kravet är att man ska använda viss skyddsutrustning. Målar man tak ska skyddsglasögon användas och ingen bar hud får vara framme.

Det är min plikt att informera människor som jag ska måla och tapetsera hos att vi kommer att använda oss av produkter som kan göra dem och deras barn sjuka.

”En förbrukad målare”

LÄS ÄVEN: Färgen som minskar risken för allergi

Detta innebär att både skyddsdräkt och speciella handskar ska användas. Dessutom ska handskarna bytas efter ett antal timmar.

Frågan är, hur många av oss har sett en målare använda denna utrustning för att färgsätta ett tak?

Saken blir inte bättre av att man ska ha ny utrustning varje morgon. Jag undrar hur många arbetsgivare som kommer att ställa upp på detta?

När man sedan kommer till hantering och lagring av era produkter så får man inte äta, dricka, röka och snusa i samma lokal eller i dess närhet.

Det gör det samma vilket fabrikat man använder, det är i stort sett samma regler som gäller.

LÄS ÄVEN: Efter nya färgen – färgtillverkarna stämmer uppstickaren

Jag som har jobbat som målare sedan 70-talet var med på den tiden då det var oljefärger och andra starka färger som gällde.

Nu börjar jag undra om det verkligen har blivit bättre med de nya produkterna med så många olika kemikalier.

De innehåller alla konserveringsmedel som kan ge oss allergier och eksem. Och har man en gång fått besvär så kan man inte fortsätta att jobba som målare.

Då gör det detsamma hur mycket skyddsutrustning vi har använt.

Verkligheten kommer ikapp oss förr eller senare. Då är man förbrukad och värdelös på arbetsmarknaden.

LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: ”Känner drakarna sig hotade?”

Jag förstår mycket väl att detta är ett dilemma för vårt fack som inte kan göra så mycket åt färgfabrikanterna som gömmer sig bakom dåliga lagar.

Men jag vill att allmänheten ska få upp ögonen om hur det ligger till och hur det får fortsätta år efter år.

Verkligheten kommer ikapp oss förr eller senare. Då är man förbrukad och värdelös på arbetsmarknaden.

”En förbrukad målare”

Även Arbetsmiljöverket är medvetet om problematiken, men ingenting görs. Därför tycker jag att det är min plikt att informera människor som jag ska måla och tapetsera hos att vi kommer att använda oss av produkter som kan göra dem och deras barn sjuka.

Och att det sedan är upp till dem att bestämma om de vill ha rustat eller inte.

Jag kommer även att informera mina övriga arbetskamrater, elektriker, snickare med flera, om att det farligt att vara i vår närhet när vi använder oss av de här företagens produkter.

Det vore mycket intressant att få veta vad de stora bostadsföretagen säger om att vi går in till deras hyresgäster och använder oss av produkter som kan göra dem sjuka…

Nej, nu är det dags att vi ställer oss upp och säger ifrån till de stora drakarna. De måste ta ansvar för dem som redan blivit sjuka. Det är ett måste att ta fram produkter som det går att jobba med, för oss målare, för hyresgästerna och för miljön.

Jag förutsätter att ni tar ert ekonomiska ansvar för de människor som redan är förbrukade istället för att staten ska ta smällarna precis som tidigare.

Det räcker nu.