• Foto: Pixabay

Det tidigare så orubbliga läget mellan arbetsgivare och fack i fråga om nya system för att få fler att etablera sig på arbetsmarknaden verkar mjukna. Nu har parterna åtminstone påbörjat förhandlingar.

I början av oktober satte sig en delegation bestående av fem representanter från LO:s olika sektorer i förhandlingar med alla sektorer inom Svenskt Näringsliv. Dessutom deltog tjänstemannafacket Unionen. Alla LO-förbund utom Transport står bakom LO:s delegation. Målareförbundets Peter Sjöstrand representerar byggfacken.
Syftet är att få till system för att underlätta för nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsgivarsidan har tagit fram förslaget etableringsjobb, och facken vad de kallar utbildningsjobb. Än så länge står parterna långt ifrån varandra.

Men bara det att parterna satt sig ned i förhandling är ett framsteg. LO har vid upprepade tillfällen bjudit in Svenskt Näringsliv för att förhandla om fackens förslag om utbildningsjobb. Svenskt Näringsliv har dock varit avvisande. Tills nu då, vill säga. Svenskt Näringsliv har inte velat förhandla med LO centralt, utan branschvis. Och så ser det nu också ut att bli.

Läs även: LO begär förhandling för att få nyanlända i jobb

I vågskålen ligger också risken att politiken blandar sig i lönebildningen. Alliansens förslag om så kallade ”inträdesjobb”, som Målarnas facktidning skrivit om tidigare, innebär lönenivåer på 70 procent av ingångslönen – maximalt 14 700 kronor före skatt.

Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand berättar att förhandlingarna inletts och att det inte finns något datum satt när de ska vara klara, men att det inte finns något skäl att dra ut på förhandlingarna. När och om parterna kommer överens förväntar sig LO att politiken levererar sitt genom stödinsatser.

LO:s förhandlingsframställan rör stärkt etablering på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är organisationens förslag från i våras som kallades utbildningsjobb. Att jobb ska kombineras med utbildning. Att arbetsgivaren under en period inte behöver betala full lön och att staten går in med ett särskilt studiestöd.

Läs även: Rekordlåg arbetslöshet bland inrikesfödda

Byggbranschen är glödhet och generellt är det brist på arbetskraft, men det skiljer sig lokalt. På en del håll i landet har lärlingar svårt att hitta arbetsgivare som tar emot dem så de kan bli färdiga med sin utbildning.
– Det finns de som står långt ifrån arbetsmarknaden exempelvis nyanlända men också lärlingar som inte kommer in på en arbetsplats kommer längre och längre från arbetsmarknaden, säger Peter Sjöstrand.
– Jag personligen tror inte det är bra och kan vara farligt att ställa olika grupper mot varandra. Här vill vi hitta lösningar för de som står långt från arbetsmarknaden till exempel genom att de saknar gymnasieutbildning och det gäller oavsett om du är född i Sverige eller om du är nysvensk.

Anna Norling
Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

 

LO:s förslag om utbildningsjobb
Målgruppen är arbetslösa 25-45 år med grundskoleutbildning men utan gymnasieutbildning. LO:s modell med utbildningsjobb innebär att den anställde har ett reguljärt arbete och därutöver genomför reguljär utbildning utanför arbetsplatsen.
LO vill se ett särskilt studiestöd kopplat till utbildningsjobben som är mer generöst än de studiemedel som finns idag. Detta är viktigt dels för att säkra en rimlig levnadsstandard, och dels för att ge goda incitament till att studier bedrivs parallellt med arbete.
LO menar också att för att arbetsgivarna ska vara intresserade av att teckna dessa avtal kommer lönekostnader behöva avvika från befintliga avtal. Inga lönenivåer är ännu föreslagna.
Svenskt näringslivs förslag om etableringsjobb
Förslaget kommer ursprungligen från Teknikföretagen. Förslaget innebär att arbetstagaren själva ska göra upp om en lön med arbetsgivaren på minst 8 000 kronor per månad – en lön som ska vara skattefri och fri från arbetsgivaravgifter. Staten ska sedan fylla på med samma summa, vilket i slutänden skulle ge den anställde en skattefri nettolön på 16 000 i månaden.
I Teknikföretagens förslag ingår att personerna med etableringsanställning inte omfattas av LAS.