• Konflikten är löst. Personen på bilden har inget med texten att göra.
    Foto: Tomas Nyberg

Tvisten om Miljönärens ”egenföretagare” från Östeuropa gick till central förhandling. Målareförbundet och företagets organisation Måleriföretagen har nu träffat en överenskommelse.

– Måleriföretagen och vi har samma värderingar här. Båda vill främja seriöst företagande och rättvis konkurrens, säger Stefan Cedermark, ombudsman på Målareförbundet.

Det står också i kollektivavtalet att samtliga parter ska bedriva verksamhet som inte åsidosätter kollektivavtalet.

Tvisten handlade om att Miljönären vid arbetstoppar två somrar i rad har använt sig av arbetare från Östeuropa. Företaget hävdade att de var egenföretagare medan facket ansåg att de skulle ses som anställda och omfattas av kollektivavtalet. Målareförbundet hävdade att företaget brutit mot medbestämmandelagens paragraf 38. När inte företaget och facket lokalt kunde komma överens kallade Målareförbundet till central förhandling.

– Överenskommelsen innebär att Miljönären slutar upp att använda det här bolaget och nästa gång de har mycket att göra och behöver använda sig av bemanningsbolag eller underentreprenörer ska de kalla till förhandling enligt paragraf 11 och paragraf 38.

Enligt medbestämmandelagen ska fackförbundet informeras om vilken underentreprenör arbetsgivaren har för avsikt att använda och även få svar om sådant de behöver veta för att kunna ta ställning. Facket har, om det anser att det finns skäl, möjlighet att lägga ett veto.

– Det blir mer och mer vanligt att företagen är kreativa att hitta billiga lösningar som inte följer lagar och avtal, säger Stefan Cedermark.

Målareförbundet vill inte kommentera storleken på skadeståndet som Miljönären får betala, men Stefan Cedermark säger så här:

– När överenskommelsen är gjord så ser vi att konkurrensneutraliteten inte är satt ur spel.

Den centrala förhandlingen om försenade löneutbetalningar och brott mot kvittningslagen omfattas också av överenskommelsen.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se