• Fackförbundens syfte med förhandlingen är att i en högkonjunktur hitta ett sätt för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden att kombinera arbete med utbildning för att få ett riktigt jobb. Foto: Tomas Nyberg

LO:s förbund, förutom Transport, har skickat en förhandlingsframställan till 33 arbetsgivarförbund. Facken vill hitta lösningar för att få nyanlända och andra som riskerar lång arbetslöshet i jobb och sätta stopp för Alliansens förslag där politiken ska blanda sig i lönebildningen.

Det lite ovanliga draget att vända sig med en gemensam förhandlingsframställan direkt till de 33 arbetsgivarorganisationerna kommer sig av att Svenskt näringsliv, enligt LO, inte visat något intresse för att möta fackens samorganisation i en förhandling om utbildningsjobb.

Fackförbundens syfte med förhandlingen är att i en högkonjunktur hitta ett sätt för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden att kombinera arbete med utbildning för att få ett riktigt jobb. När förslaget presenterades i mars föreslog LO att utbildningsjobb skulle innebära lägre lönekostnad för arbetsgivaren under en period i kombination med ett generöst studiestödssystem.

För Målareförbundets del lämnas förhandlingsframställan till Måleriföretagen i Sverige och Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

– Från Målareförbundets sida vill vi diskutera och se vilka lösningar som kan fungera i vår bransch. Förhandlingarna kommer att samordnas inom LO som har utsett en förhandlingsdelegation bestående av fyra personer. Jag kommer att ingå i förhandlingsdelegationen, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

LÄS ÄVEN: ”Förslaget är ett kravlöst bidrag till företag”

Förutom Peter Sjöstrand består förhandlingsdelegationen av Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, Lenita Granlund, Kommunal och Per Bardh, Handels.

Alliansens förslag om att lagstifta om sänkta löner för nyanlända är ytterligare en anledning till att LO-förbunden snabbt vill komma igång med konkreta förhandlingar.

– Om Alliansens förslag blir verklighet skulle det inskränka den fria förhandlingsrätten för fackföreningar. Det vore en katastrof för hela vårt system med fria fackföreningar som förhandlar med arbetsgivare, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Svenskt Näringsliv välkomnar LO:s besked om att de önskar förhandla om nya vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande.

”Det är av stor vikt att samtal om etableringsanställning inte drar ut på tiden. Det är också centralt att förhandlingarna rör de frågor som verkligen spelar roll för företagens vilja att anställa, det vill säga kostnaden, risken och krånglet”, skriver Svenskt Näringsliv.

En målare på Facebook reagerade och ställde frågan: ”Vad är det för fel på traditionell lärlingsutbildning?” Peter Sjöstrand svarar så här:

– Det är inget fel på traditionell lärlingsutbildning men idag heter det individuell lärlingsutbildning. Det är en utbildningsväg till målare, gymnasieutbildning är den vanligaste.

En del lärlingar har redan idag svårt att hitta arbetsgivare som är villiga att ta emot dem. Hur ska det bli när ännu fler ska hitta arbetsplatser?

– De flesta lärlingar hittar arbetsgivare som tar emot dem för jobb och utbildning. Men det finns ett antal som inte lyckas hitta arbete och det är bekymmersamt. Det finns variationer beroende på var i landet man befinner sig.

– Målareförbundet tycker det är viktigt att branschen gör rekryteringsprognoser för att kunna få en bra balans mellan antal utbildade och det faktiska behovet. Tyvärr är Måleriföretagen inte intresserade av detta vilket vi inte kan tolka på annat sätt än att de inte har något emot att det finns en obalans mellan antalet utbildade och det faktiska behovet, säger Peter Sjöstrand.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se