• I närheten av Nytorget på Söder träffades Henning och Lotten på en bröllopsfest. Foto: Tomas Nyberg

  • I det här huset i korsningen Åsögatan-Skepparegränd bodde Henning och Lotten och Skräcken och Johanna enligt Per-Anders Fogelström. Foto: Tomas Nyberg Foto: Tomas Nyberg

  • På Fjällgatan 30 skrev Fogelström många av sina böcker. Foto: Tomas Nyberg

Den 22 augusti var det 100 år sedan Per-Anders Fogelström föddes. Med framför allt den så kallade Stad-serien som började med Mina drömmars stad blev han en av de viktiga skildrarna av samhällsutvecklingen från 1860-talet och framåt.

Han lyckades med sin enorma kunskap om Stockholm, om Stockholms historia och sin litterära gestaltning beskriva ett samhälle i kris och hur människorna levde i armod.

I mina drömmars stad kommer Henning till Stockholm och möter sen Lotten. Serien handlar om deras liv och deras barn och barnbarn och deras liv på Söder.

De var ju uppdiktade litterära personer, men med ett så enormt innehåll att de blev levande människor. Det fanns nog också mängder av levande människor på Söder som Fogelström använt i sin gestaltning. Hans Stad-serie bygger helt och hållet på det verkliga livet på Söder.

LÄS ÄVEN: ”Historien är viktig för framtiden”

Per-Anders Fogelströms föräldrar Arthur och Naemi bodde i St Petersburg våren 1917, när oroligheterna tog fart och som resulterade i marsrevolutionen. Senare på hösten utvecklades striden mot dåtidens ryska makthavare vidare till oktoberrevolutionen där bolsjevikerna tog makten.

Fogelströms far Arthur arbetade på Asea i Ryssland. Men oroligheterna ledde till att familjen flyttade till Stockholm. Där föddes Per-Anders den 22 augusti 1917. Så småningom flyttade familjen till Nyborg som tillhörde Finland, där de stannade till 1922. Arthurs arbete på Asea avslutades med att han fick sparken på grund av förskingring.

LÄS ÄVEN: Sörj ej – organisera er! 100 år sedan Joe Hill avrättades

Arthur inleder i Nyborg en kärlekshistoria med en annan kvinna och börjar planera att emigrera till Amerika. En flykt som Per-Anders Fogelström led av under hela sin uppväxt.

Mamman, Per-Anders och systern Ingrid fick flytta hem till Stockholm, där Per-Anders levde ett liv helt omgiven av kvinnor. Förutom sin mamma och syster och andra kvinnliga släktingar som tidvis upplät boende under de första åren. Så småningom kunde mamma Naemi få en bostad i ett hus för ”behövande”, Danelii stiftelses hus på Bondegatan.

Där väntade han på att fadern skulle höra av sig och familjen skulle kunna återförenas. Men det händer inte. Han och modern blir kvar i den lilla lägenheten tills han fyller 21 år och de inte får bo kvar längre.

LÄS ÄVEN: Rekord för målerimuseet

Per-Anders går dock i Whitlockska samskolan på Östermalm. Han möter på det sättet fattigdomen på Söder och rikedomen på Östermalm och får en klasskänsla som blir en viktig del i hans författarskap.

Tidigt kom han att intressera sig för journalistik och författarskap.

Hans stora genombrott kommer med ”En sommar med Monica”, som kom ut 1951 och filmades två år senare av Ingmar Bergman. Här får också Harriet Andersson och Lars Ekborg sina genombrott.

1960 kommer den första boken om Henning Nilsson och hans familj, barn och barnbarn, hans vänner och arbetskamrater. En berättelse om arbetarklassens strävan, om överklassens frosserier, men också dess problem.

Fogelström avled 1998.