• Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.

 

I kölvattnet av Storbritanniens beslut att lämna EU i det som kommit att kallas Brexit, har allt starkare krav rests på att EU projektet måste tillföras ytterligare en dimension; nämligen Medborgarnas Europa. Detta för att inte projektet skall spricka och för att medborgarna inte ska kräva att få lämna EU.

Hittills har den så kallade fria rörligheten av varor och tjänster (marknaden) försvarats med en närmast religiös övertygelse. Vid de tillfällen marknaden kommit i konflikt med mänskliga och fackliga fri- och rättigheter, har marknaden alltid ansetts överordnad.

LÄS ÄVEN: Arbetslivskriminialitet hotar inte bara jobb och företag

Svenska fackföreningar har tillsammans med våra europeiska kollegor kämpat mot denna utveckling.

Den svenska regeringen har sedan den tillträdde gradvis svängt från alliansregeringens marknadsliberala syn, och intagit en sett ur min synpunkt betydligt förnuftigare hållning. På det nationella planet har regeringen lyckats genomföra en förändring av Lex Laval lagstiftningen; detta trots en omfattande kritik både från oppositionen samt från Svenskt Näringsliv (SNL).

LÄS ÄVEN: Lex Laval försvinner i sommar

I sin tidigare lydelse gav Lex Laval i praktiken fritt fram för företag inom EU att med lagligt skydd operera under radarn och bedriva en oseriös konkurrens med svenska företag.

Nu väntar flera andra betydelsefulla steg på det europeiska planet. Ett är kravet på ett förändrat utstationeringsdirektiv, som skall ge utländsk arbetskraft rätt till samma villkor som arbetare i de länder de kommer till. En annan viktig åtgärd är att EU-länderna behöver garantera varandra ett bättre socialt skydd för medborgarna. Detta kommer att diskuteras vid ett särskilt toppmöte i Göteborg i mitten av november.

LÄS ÄVEN: Bred uppslutning bakom hårdare regler mot lönedumpning

Som av en händelse är det samma kritiker nu som tidigare, som ger sig ut och dömer ut inte bara förslagen som sådana, utan hela den allmänna riktningen. Det är fortfarande så att i högerns och SNL:s vision av EU skall handeln skyddas till varje pris. Om den kommer i konflikt med mänskliga fri- och rättigheter – ja, då måste frihandeln alltid få företräde.

Möjligen är det ödets ironi att dessa debattörer tar upp just rädslan för ett nytt Brexit som argument för att begränsa frihandeln. Jag är övertygad om att en del av den politiska högern i Storbritannien är mot frihandel, och därmed hela EU-projektet. Detta skall dock inte förväxlas med den oro och frustration som många vanliga människor känner när jobb och skattepengar går förlorade i en omfattande arbetslivskriminalitet.

LÄS ÄVEN: Facken sätter ned foten om utländska arbetare: ”Lönedumpning”

Jag tror inte att de nu föreslagna förändringarna räcker för att återge EU-projektet och frihandeln dess medborgerliga legitimitet. Det som krävs är ett socialt protokoll som tydligt slår fast att mänskliga och fackliga fri- och rättigheter är överordnade den fria marknaden. Låt oss kräva det i nästa fördragsändring i EU.