• Foto: Niklas Holmqvist

INSÄNT

LO:s Ungforum äger rum på Runö folkhögskola i Åkersberga denna vecka. Målareförbundet har sju deltagare på plats.

Deltagare är 230 unga fackliga från 13 av LO:s 14 medlemsförbund. Målareförbundet har sju deltagare på årets ungforum. Varje Ungforum har ett tema. För 2017 är temat ”EQUAL RIGHTS” – då, nu och för alltid!

LÄS ÄVEN: Nu är det dags att etablera Målareförbundets kvinnliga nätverk MIRA lokalt

Deltagarna ska få arbeta utifrån, vad innebär jämlikhet, hur ser det ut idag och vad har facklig politisk samverkan med det att göra. Under forumet ska en återblick göras till de fackliga kärnfrågorna och utifrån det försöka hitta vägar, metoder och argument för att driva kampen om allas lika rättigheter framåt.

LÄS ÄVEN: LO ung sätter ny energi i rörelse

Syftet med Ungforum är att stärka det gemensamma tvärfackliga samarbetet i LO-distrikten, ge ny energi till fackföreningsrörelsen och skapa nätverk för att underlätta det fortsatta arbetet på hemmaplan efter avslutat forum.

Niklas Holmqvist