LO:s rapport visar att lönerna har ökat mer för kvinnor än för män mellan åren 2015 och 2016. Men trots att kvinnornas löner gått upp är deras genomsnittliga lön endast är 87 procent av männens.

När Målareförbundet tittar på yrkesgruppen målare och tidlönen första kvartalet i år så tjänade kvinnorna dock 98 procent av männens lön.

LÄS ÄVEN: Kvinnors löner ökar – men lönegapet är fortfarande stort

– Siffran för kvinnor på ackord när jag viktar den på samma sätt som på tidlön har kvinnorna 95 procent av männens lön. Men underlaget är alldeles för litet för att dra några riktiga slutsatser, det räcker med ett stort ackordsöverskott som kommer på fel månad så får det så stora effekter på underlagen, säger Anders Korneliusson, ombudsman på Målareförbundet.

I tre av åldersgrupperna på ackord så tjänar kvinnorna mer än männen, nämligen i gruppen 18-20, 51-55 samt 56-60. I den största åldersgruppen bland kvinnor som är 21-25 år tjänar kvinnorna 99,23 procent av männens lön.

LÄS ÄVEN: Löner och jämställdhet fortsatt viktiga frågor för målarna

Det synsätt som präglar branschen är att ackordslönesystemet inte gör skillnad på kön. Vid analyser brukar löneskillnader i ackordet bero på ålder och erfarenhet. De högst avlönade i ackordslönesystemet är de mellan 41-50 år.

– Jag tror att de små löneskillnaderna bland målare beror på att branschen inte har utvecklat individuella lönekriterier, säger Anders Korneliusson och fortsätter:

– Avdelningarna gör ett bra arbete när de förhandlar lönerna och förhandlar för alla medlemmar en gång om året.

LÄS ÄVEN: Målarnas ökar och kvinnorna tar plats

– Även om skillnaden är liten så kommer inte vi vara nöjda innan lönerna är helt jämställda, säger Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.

Kort fakta om kvinnors löner:

År 1913 var timlönen för kvinnor bland industriarbetare endast hälften, 53 procent, av männens timlön. År 2016 har den ökat till 93 procent. Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskade framförallt under 1960- och 1970-talet i samband med att kvinnolönerna togs bort i kollektivavtalen.

Utjämningen avtog dock på 1980-talet och därefter har löneskillnaden endast minskat marginellt bland arbetare medan den fortsatt i en relativt låg men stabil takt bland tjänstemän.

Under hela 2000-talet har löneskillnaderna mellan män och kvinnor, såväl arbetare som tjänstemän, jämnats ut allt mer. Dock har utjämningen även här varit störst bland tjänstemän. Bland arbetarna skedde utjämningen främst under åren 2000-2009 – därefter har utjämningen mer eller mindre avstannat.

Källa: LO:s lönerapport år 2017