#inteförhandlingsbart är fackets me too. 1501 Kvinnor har undertecknat uppropet mot sexism och sexuella trakasserier. Vittnesmålen är många om trakasserier inom olika förbund och i samband med kursverksamhet på LO:s anläggning Runö. Byggbranschens eget upprop är #sistaspikenikistan.

Målareförbundet stödjer uppropen där kvinnor går ut och säger att de fått nog. Det har de visat genom delningar i sociala medier.

LÄS ÄVEN: Efter #metoo: Regeringsmöte mot sextrakasserier på jobbet

Mikael Johansson, ordförande för Målareförbundet, är skakad av berättelserna och betonar att målarfacket har nolltolerans för kränkningar och trakasserier.
– Man kan inte vara så naiv att tro att det inte förekommer hos oss när det förekommer på så många andra håll, säger Mikael Johansson.
– Det finns inget utrymme för detta beteende i vår organisation.

LÄS ÄVEN: Skanska kastar ut entreprenörer efter sextrakasserier

Målareförbundet har upparbetade strukturer. Skyddsombuden vet hur de ska agera när det sker på målarnas och lackerarnas arbetsplatser. Målareförbundet har också ansvar för att det inte händer när förtroendevalda är på kurs eller bland anställda inom förbundet. Vid senaste förbundsstyrelsemötet och vid personalkonferensen diskuterades frågan.

– Det är inte brist på policydokument men vi måste säkerställa att vi oftare pratar om vad som inte är accepterat beteende, säger Mikael Johansson.
Mikael Johansson tar också upp sambandet mellan trakasserier och maktutövandet med otrygga anställningar som gör att människor inte vågar säga ifrån eller vågar anmäla.

LÄS ÄVEN: Det måste ske en förändring – även i verkligheten

”Vår rörelse har lika stora problem med sexism och sexuella trakasserier som övriga samhället. Vi har samlat vittnesmål om våldtäkter, grova övergrepp och sexuella trakasserier. Gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda i våra egna förbund.
Därför har vi i ett gemensamt upprop samlat 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen. Vi kräver ett slut på sexismen och tystnadskulturen, det är #inteförhandlingsbart.”

Så inleds uppropet som undertecknats av 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen och som publicerades av tidningen ETC.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se