• När MIRA i Region 2 träffades var huvudsyftet att jobba vidare med hur nätverket på bästa sätt kan etablera sig vidare runt om i landet. Foto: Diana Oldenburg

INSÄNT

Under två dagar träffades 25 kvinnor från avdelning 6 och 8 från förbundets kvinnliga nätverk MIRA för att stärka det lokala arbetet med MIRA i Mellansverige.

Efter den centrala träffen i våras där kvinnor från hela Sverige möttes upp beslutade Region 2 att ha en lokal MIRA-träff då feedbacken från förra konferensen var väldigt positiv. Vid den lokala träffen var huvudsyftet att jobba vidare med hur MIRA på bästa sätt kan etablera sig vidare runt om i landet. Det var även ett tillfälle att byta erfarenheter och diskutera hur det ser ut på jobbet med jämställdhet och hur Målareförbundet kan jobba för att göra det bättre.

LÄS ÄVEN: Målarnas ökar och kvinnorna tar plats

Nätverket fick flera besök under de två dagarna i Stockholm. Bland annat av Avdelning 1:s ordförande Per-Arne Kjällström och Avdelning 6:s ordförande Joakim Blomqvist tillsammans med Johan Redén, kassör i Avdelning 6. Det diskuterades bland annat hur MIRA kan ta mer plats i Målareförbundet och var även ett tillfälle att kunna ställa frågor, från bägge håll.

Stefan Cedermark, ombudsman från Målareförbundets förbundskontor, besökte också MIRA-konferensen och höll en 2,5 timmes facklig grundkurs då många av kvinnorna var ganska nya medlemmar i Målareförbundet. Intresset var stort, framförallt när han berättade om möjligheten att tjäna mer med ackord.

LÄS ÄVEN: ”Vi är bäst i klassen inom byggbranschen”

Senare fick kvinnorna även påhälsning av Rättviseförmedlingen som höll en föreläsning på temat ”Att vara kvinna i en mansdominerad bransch”. Då en av MIRA:s huvuduppgifter är att stötta kvinnliga målare och lackerare ute på arbetsplatserna är det bra att prata om vilka problem som finns och taktiker för att motverka dem.

LÄS ÄVEN: Målares löner mer jämställda än snittet

Josefine Krantz (MIRA Avdelning 6) som tillsammans med Johanna Adolfsson (MIRA Avdelning 8) ansvarat för att anordna träffen berättar att det var en väldigt bra energi och go i gruppen. Högt till tak med bra diskussioner om vad MIRA kan göra på hemmaplan i Avdelningarna. Hon tycker att det är bra att deltagarna var så konkreta i diskussionerna om hur MIRA ska utvecklas och ta större plats inom Målareförbundet.

Diana Oldenburg

Vill du veta mer om Mira?

Målareförbundets kvinnliga nätverk MIRA (Målinriktade, Inspirerande, Respekterade, Accepterade) finns för alla kvinnor inom lackering och måleri och arbetar för jämställdhet och mot diskriminering.

Vill du komma i kontakt med MIRA?

Vill du ha kontakt med MIRA hör i första hand av dig till din avdelning. MIRA har också en offentlig Facebookgrupp som är öppen att gå med i för den som vill vara med och diskutera och följa MIRA.