I november 2016 förolyckades två estniska montörer när de arbetade med Ellevios nät i Tyfors i Dalarna. Nu är Arbetsmiljöverkets utredning av olyckan klar. Språkförbistring anges som en av orsakerna till den tragiska olyckan.

De båda männen, 23 och 59 år gamla, arbetade med att bygga om elnätet mellan Fredriksberg och Lesjöfors när olyckan inträffade. Männen stod i en höj- och sänkbar korg som en traktor lyfte upp mot högspänningsledningen.

Ledningen var av okänd anledning inte frånkopplad. Spänningen i ledningen var 30 kV (30 000V) och de båda männen avled omedelbart. Så fort de övriga i arbetslaget förstod vad som hänt sänktes korgen ner och kamraterna försökte rädda de två med hjärt- och lungräddning. Det var dock redan försent.

LÄS ÄVEN: Flera frågetecken kring dödsolockan i Tyfors

Ellevio, före detta Fortum, byggde om ledningen mellan Fredriksberg i västra Dalarna och Lesjöfors i östra Värmland. Företaget hade dock ingen egen personal för detta, utan köpte in arbetet av entreprenadföretag. För just detta projekt hade Ellevio anlitat det tyska företaget Leonhard Weiss, som i sin tur anlitat sitt estniska dotterbolag med samma namn.

För själva arbetet fanns fem estländare. Tre linjemontörer, en traktormaskinist som körde en höj- och sänkbar korg därifrån linjemontörerna kunde arbeta, samt en samordnare som också var tolk mellan estländarna och de svenskar som fanns i driftcentralen.

– Ellevio kräver svenska som arbetsspråk i kontakt med driftcentralen. Det är när det sker kopplingar på elnätet, sade Anders Ekberg, projektansvarig inom Ellevio, till Elektrikern i samband med olyckan.

Fyra av estländarna talade inte svenska. Den femte fungerade alltså som tolk och skulle vara i kontakt med Ellevios driftcentral. Men här gick något allvarligt fel.

Enligt tidningen Elinstallatören var nämligen tolken inte på plats vid olyckan.

–Tolken var inte på plats är olyckan skedde, och det kan ha lett till en språkförbistring, säger den utredande arbetsmiljöinspektören Paul Keenan, till Elinstallatören.

LÄS ÄVEN: Efter dödsolyckan i Tyfors: ”Vi samlar in alla uppgifter”

Det finns alltså tecken på att kommunikationsbrister och språkförbistring är en del av förklaringen till den tragiska olyckan.

De fem estländarna arbetande inte under svenska kollektivavtal. Från Ellevios sida sade man dock till Elektrikern att estländarna arbetade under ”kollektivavtalsliknande villkor”.

Arbetsmiljöverket har nu utrett händelsen och kan konstatera att det vid tillfället begicks flera misstag.

Det har bland annat framgått att montörerna åkte upp med sin skylift och påbörjade arbetet innan driftsledningen gett sitt klartecken.

– Det fanns uppenbarligen en tro hos montörerna att ledningarna inte var strömförande, säger arbetsmiljöinspektör Paul Keenan till Dalarnas tidningar.

Utredarna har också haft flera utmaningar. Ellevio äger ledningarna och var byggherre, medan arbetsmiljöansvaret låg hos Leonhard Weiss. Men utredarna har inte kunnat höra de övriga estländarna, eftersom de lämnade Sverige kort efter olyckan. Detta efter att Ellevio hade brutit kontraktet.

LÄS ÄVEN: Systematiskt fusk orsakar dödliga arbetsolyckor

Nu menar Arbetsmiljöverket att kraftbolaget inte kan hållas ansvarig för olyckan. Ärendet läggs ned.

– Därför har vi avslutat ärendet och någon misstanke om brott finns därmed inte enligt vår mening, säger Paul Keenan till Dalarnas tidningar.

Dock nämner han att arbetsmiljömyndigheten i Estland kommer att informeras.

Till tidningen Arbetet säger arbetsmiljöåklagaren Anne-Marie Helander att ett beslut angående åtal eller nedläggning av ärendet om dödsolyckan i Tyfors ska fattas under de närmaste veckorna.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se