Attackerna på den svenska modellen fortsätter, men den här gången oväntat från den röd-gröna regeringen. Regeringen har tagit initiativ till en utredning om att förändra strejkrätten.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) beskrev i juni i en debattartikel i Arbetet utredningen som att den behövdes för att värna och utveckla den svenska modellen. Trots att utredningen inte ska vara klar förrän i maj har arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) redan gått ut med att strejkrätten troligen måste begränsas.

LÄS ÄVEN: Ylva Johansson backar från sitt uttalande om strejkrätten

Konfliken med Hamnarbetarförbundet i Göteborg anges som anledning till en förändring av strejkrätten. Men är hamnkonflikten bara ett svepskäl? Så spekulerar arbetsrättsexperten Kurt Junesjö i en debattartikel i Arbetet eftersom Ylva Johansson redan i februari förra året uppdrog åt Medlingsinstitutet att kartlägga konflikter där arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal.

Även GS ordförande Per-Olof Sjöö funderar om situationen i Göteborgs hamn blivit en bricka i ett helt annat spel. ”Har Svenskt Näringslivs idoga arbete för att rubba maktbalansen på svensk arbetsmarknad funnit sitt guldägg?”, skriver han i en krönika i Dagens Arbete.

LÄS ÄVEN: Allt närmre lagstiftning om inskränkning av strejkrätten

Den svenska modellen är framgångsrik och innebär reallöneökningar och anmärkningsvärt få konfliktdagar när man jämför internationellt. Båda parter har sina konfliktvapen. Arbetarna kan strejka och arbetsgivarna kan lockouta, det vill säga stänga ute arbetarna från deras arbetsplatser.

Utredningen och Ylva Johanssons uttalande har fått som konsekvens att konflikten i Göteborgs hamn har frusit fast. Enligt Hamnarbetareförbundet är arbetsgivaren helt ointresserad av att förhandla eftersom de väntar på resultatet av regeringens utredning.

LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Som att slå ihjäl en fluga med slägga”

En begränsning av strejkrätten skulle inte bara få konsekvenser för hamnarbetarna i Göteborg. Det riskerar också att leda till avtalsshopping där ett företag väljer att ingå avtal med det fackförbund som är billigast. Avtalsshopping är normalt inte möjligt eftersom LO:s styrelse avgör avtalsrätten. Exempelvis skriver Målareförbundet idag avtal för sin yrkesgrupp på arbetsplatser där Fastighets avtal gäller.

Var Målareförbundet står i frågan kan du läsa här. I denna debattartikel kan du också läsa ett inlägg från Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider.