Onsdagen den 24 oktober 2018

← Senaste numret • 7 2018

Målarnas Facktidning nr 7 - 2018
Klicka på bilden

"Vem är vinnaren?"

Stefan Johansson: "Vem är vinnaren?"

KRÖNIKA ”Vi behöver fler personer som kan arbeta i Sverige, för att detta ska fungera måste vi våga släppa in personer på arbetsplatsen och som våra grannar, trots eventuella språkförbistringar”, skriver Stefan Johansson.

  • Foto: Helena Forsberg/Tomas Nyberg/Montage

Mikael Johansson: ”Bostaden – en rättighet, inte en handelsvara”

Åsikter

LEDARE


Kommunerna måste börja använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – att tillhandahålla hyresrätter utifrån de behov som finns, med hyror som människor har råd med, skriver Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.


Vi tar ofta för givet möjligheten att ha någonstans att bo. Det är inte så konstigt när man tänker efter; bostaden är ju en förutsättning för så mycket annat i livet. Det är därför rätten till en bostad är en del av FN-stadgan om mänskliga rättigheter. I vår svenska grundlag regeringsformen anges rätten till en bostad på samma sätt som rätten till hälsa, arbete och utbildning.


LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Som att slå ihjäl en fluga med slägga”


Av detta följer att vi inte kan se på bostadsmarknaden som en marknad bland alla andra.


Samhället, genom våra demokratiskt valda, har en skyldighet att se till att bostadsmarknaden fungerar, både vad gäller tillgång till bostäder, och att kostnaden för att bo inte blir oöverstiglig. Detta var vi riktigt duktiga på en gång i tiden, inte minst det så kallade miljonprogrammet under 60 – och 70-talet.


Miljonprogrammet mötte faktiskt inte bara utmaningen av den skriande bostadsbristen och den rådande bostadsmisären, utan blev även ett av fundamenten som välfärdssamhället kunde byggas upp på. Detta var resultat av en medveten politisk vision, och en insikt om att den så kallade marknaden saknar förmåga att leverera detta på egen hand.


Det går att dra paralleller till dagens situation på bostadsmarknaden. Trots ett kraftigt ökat byggande råder bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. Det är föga förvånande att bostadsbristen hårdast drabbar svaga grupper i samhället, som inte har ekonomiska möjligheter att efterfråga de bostäder som finns.


LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”De utnyttjar LAS alla kryphål”


Enligt en rapport från Hyresgästföreningen, finns idag 213 000 unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar trots att de hellre skulle vilja ha ett eget boende, och denna andel har ökat. Likaså andelen som bor i osäkra upplåtelseformer.


En avgörande skillnad jämfört med 60- och 70-talen är att det idag råder en övertro på vad marknaden kan leverera utifrån den universella lagen om tillgång och efterfrågan. Bekännare till denna tro blir nu genuint oroliga när spekulationerna i bostadsrätter som köps för att omedelbart säljas vidare med förtjänst inte går lika smidigt som tidigare, vilket skulle vara ett tecken på att efterfrågan minskar.


På samma sätt hör vi politiker som på allvar vill få oss att tro att en helt oreglerad bostadsmarknad är lösningen på bostadsbristen.


Jag menar att det kommer att krävas mer politik på bostadsmarknaden. Att staten har gått in med investeringsstöd till byggande av hyresrätter är ett bra steg på vägen, men långt från tillräckligt. Det är dock i kommunerna som den riktiga verkstaden måste ske.


LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Vi måste säkerställa att vi oftare pratar om vad som inte är accepterad beteende”


Kommunerna måste börja använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – att tillhandahålla hyresrätter utifrån de behov som finns, med hyror som människor har råd med. I detta ligger även att underhålla och utveckla det bestånd vi alla äger.


Det är därför jag anser att ett ROT riktat mot flerfamiljsbeståndet ger betydligt mer pang för pengarna än det ROT-system vi idag har som ensidigt riktas till egna hem.


Mikael Johansson,

Förbundsordförande Målareförbundet

mikael.johansson@malareforbundet.seMaila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2018-02-02 15:15


Mer Åsikter

Stefan Johansson: ”Vem är vinnaren?”

KRÖNIKA ”Vi behöver fler personer som kan arbeta i Sverige, för att detta ska fung...

REPLIK: ”Hotet mot konflikträtten kommer inte inifrån”

REPLIK I artikeln ställer författarna den ”retoriska” frågan vem jag företräder? Jag ant...

Viktiga val både i politik och privatliv

REDAKTÖR’N ”Så här efter valet må de vara kaos i den nationella politiken me...

Mikael Johansson: ”Vem tar vem?”

LEDARE ”Det vi ser är ett spel för galleriet. Risken är uppenbar att det slår till...

Ulf Lundén: ”En av årets viktigaste böcker”

KULTUR Föreningen Arbetarskrivare publicerar sin 11:e antologi. Den heter ”Jag har tänkt...

Helena Forsberg: ”Vad vill ni?”

REDAKTÖR’N ”Det gör mig så glad att de förstår att valet är viktigt och att ...

”Bygg bostäder så vanligt folk kan bo och leva i trygghet!”

DEBATT ”Är det inte dags att vi får ett krav på större samhällsansvar på kommunern...

Per Eklund: “Är företagarnas Rot-statistik trovärdig?”

KRÖNIKA ”Människor är positiva till avdraget. Det är otvivelaktigt. Men frågan som...

Mikael Johansson: ”Din röst betyder något”

LEDARE ”Vi skulle inte göra vårt jobb som företrädare för landets målare och lacke...

”Lundell är ingen bitter gammal gubbe”

KULTUR ”Vardagar” av Ulf Lundell Utgiven av Wahlström & Widstrand R...

Nyheter

Foto: Pixabay, montage

Strejken i Finland utökas i protest mot regeringens förslag

Fler finska fackförbund har gått ut i strejk och ytterligare har varslat. De finska facken proteststrejkar mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten i småföretag.
Den finska regeringen har sammanställt ett förslag som går ut på att små företag lättare ska kunna säga upp personal. Man motiverar detta med att …

...

Motivlackering är en trend som håller i sig

Lackerarna på Kalmar Billackering i Nybro har fått mer utrymme och bättre arbetsmiljö. Företaget har utökat sina lokaler rejält – från 270 till 1150 kvadratmeter.
– Det är en önskedröm för oss arbetare att få vara del i den här utvecklingen, säger Joakim Adolfsson.
Kalmar Billackerings nya lokaler stod färdiga i …

...

Josefine och Jenny inspirerade kvinnor i världsfacket

Josefine Krantz presenterade Mira inför 100 kvinnliga fackiga ledare och representanter från 20 länder. Tillsammans med Jenny Störvold deltog hon i BWI:s europeiska kvinnokonferens i Sarajevo.
När det internationella bygg och träfacket (BWI) höll sin kongress i Sydafrika fattades ganska stora beslut som handlade om att den kvinnliga representationen inom …

...

Högre löner kan flytta arbetskraften dit den behövs mest

Bristen på arbetskraft i den inhemska sektorn gör att det normerande märket bör utmanas.
Det här menar Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, som fått i uppdrag av 6F att utreda industrins lönenormering.
– Calmfors idé sammanfaller just med vad vi vill åstadkomma, säger Mikael Johansson, ordförande för Målareförbundet och 6F.
Det …

...

Målarnytt: Som hand i kemhandsken

MÅLARNYTT
Bra kemskydd men ändå möjlig för precisionsarbete. Så beskriver Tegera sin kemhandske 849.
En engångshandske, 0,19 mm tjock med extra långa ärmar, latexfri. Skyddar mot stänk av kemikalier och tänkt till frätande, smutsiga, mikrobiologiska och allmänt krävande riskmiljöer.
LÄS ÄVEN: Kemikalieinspektionen: Information krävs för att minska …

...

Svensk flagga på rätt sätt

Den svenska flaggan kan inte ha vilka gula och blå färger som helst. Jan-Erik Johansson reder ut begreppen.
VM i fotboll blev succé och svenska fans börjar bli kända över hela världen för sitt gemyt, trevliga sätt och sina färger. Men det är ju inte vilka färger som helst.
Svenska flaggans …

...

”Jag tänkte på vad jag ville och gick min egen väg”

När Frida Jakobsson tog studenten i våras överraskades hon med ett stipendium för sina enastående resultat och sin drivkraft. Sedan dess arbetar hon på en liten målerifirma i Ludvika och stortrivs.
Frida Jakobsson växte upp och bodde under sin skoltid i en liten by utanför Ludvika i Dalarna. När det …

...

Insats mot osund konkurrens: ”Fusket är väldigt utbrett, mer än vad man tror”

När Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter genomförde oannonserade inspektioner på byggen i Örebro var utfallet det väntade: de företag som tummar på Arbetsmiljöverkets regler, tummar även på många andra regler.
– Från vår sida hittade vi personer som jobbade på hög höjd utan skyddsutrustning, arbetstagare som inte hade den …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor