• Det blev en wake-up för dem att vi också slåss varje år, varje dag. Att det finns saker som riskerar att försvinna, inte heller vi har något gratis, säger Jimmy Karlsson. Foto: Niklas Holmqvist

  • Kongressen antog en ny strategi som säger att det internationella fackliga arbetet ska förankras bättre bland medlemmarna i facken som ingår i Internationella Bygg- och träfacken (BWI). Foto: Niklas Holmqvist

  • Josefine Krantz representerade Målareförbundet tillsammans med Jimmy Karlsson, Niklas Holmqvist och Mikael Johansson. Foto: Niklas Holmqvist

När Jimmy Karlsson mötte fackligt aktiva från resten av världen under kongressen för Internationella Bygg- och träfacken (BWI) fick både han och de en uppfriskande insyn i hur arbetsförhållanden och det fackliga arbetet ser ut runt om i världen.

Jimmy Karlsson representerade Målareförbundet tillsammans med Josefine Krantz, Niklas Holmqvist och Mikael Johansson. Förutom kongressens två dagar hölls seminarium där deltagarna delade med sig av erfarenheter från sina regioner. Speciellt fokus låg på kvinno- och ungdomsfrågor.

– Vi ligger långt fram med lagar och avtal men tvärtemot vad jag kanske trodde är det mycket som är bra i Sydafrika utifrån vad jag fick höra om hur man är mot varandra och beter sig, säger Jimmy Karlsson.

LÄS ÄVEN: Josefine Krantz: ”Rikta ilskan mot de som utnyttjar människor”

Han konstaterar att det är ungefär samma problem i hela rörelsen världen över återkommande är brun högerextremism och arbetsmiljö. Deltagarna från Sverige och de nordiska länderna hade lite stjärnstatus och många ville bli fotograferade med människorna från länderna som ses som framgångsrika i det fackliga arbetet.

– De tror att vi har det så bra. Det blev en wake-up för dem att vi också slåss varje år, varje dag. Att det finns saker som riskerar att försvinna, inte heller vi har något gratis, säger Jimmy Karlsson.

Ungdomsverksamheten skiljer sig en del mellan länderna, i övriga världen är ungdomarna riktiga aktivister som propagerar och gör fotarbete medan ungdomarna i Sverige mer ramlar in i den vanliga verksamheten.

– Det visade sig att i andra länder fick ungdomarna driva sina frågor själva i stor utsträckning, vilket är både positivt och negativt. Det byggde en stark ungdomsorganisation samtidigt som jag tycker att det är viktigt att hela organisationen driver frågorna, säger Jimmy Karlsson.

LÄS ÄVEN: Internationellt fokus på jämställdhet och unga

Mycket fokus under BWI:s kongress och de forum som hölls i anslutning låg också på hur facket kan utveckla sin ungdomsverksamhet och hur facket kan utveckla ett mer strategiskt organiseringsarbete över gränserna.

Kongressen antog en ny strategi som säger att det internationella fackliga arbetet ska förankras bättre bland medlemmarna i facken som ingår i Internationella Bygg- och träfacken (BWI).

– För vår del är ju det här frågor vi har på dagordningen jämt, i våra process- och strategiplaner. Det finns nog andra som har betydligt mer i läxa, säger Jimmy Karlsson.

Helena Forsberg
helena.forsberg@lomediehus.se


BWI-kongressen i korthet:

→ Svenska GS-fackets ordförande Per-Olof Sjö har varit ordförande i BWI den senaste kongressperioden och valdes om för ytterligare fyra år.

→ Arbetet med att ta fram en ny strategi för BWI har pågått under större delen av den gångna kongressperioden. De svenska bygg- och träfacken har varit ledande i att utveckla den nya strategin och Byggnads ordförande Johan Lindholm har under de senaste två åren varit ordföranden för den globala arbetsgruppen.

→ BWI:s strategi för den kommande kongressperioden om fyra år går från fokus på vad förbunden kan göra för andra till att sätta fokus på hur de tillsammans kan stärka varandra i det fackliga arbetet för att gemensamt möta utmaningarna på en allt mer globaliserad arbetsmarknad.

→ Strategin lyfter behovet av att utmana branschen, multinationella företag men även fackliga strukturer. Därför antog BWI en global Stoppa Machokulturen kampanj som utmanar bygg- skogs- och träbranschen globalt.

→ Kampanjen Fair Games kommer att fortsätta sätta tryck på idrottens makthavare och framtidens värdländer.

→ En stadgeändring gör att ungdomar och kvinnor tar plats i Worldcouncil.

→ Målarnas Mikael Johansson lämnade efter två år som ordförande i Svenska bygg- och träfacken vid årsskiftet över klubban till Jonas Wallin, Elektrikerna.

→ Från Svenska Målareförbundet deltog: ordförande Mikael Johansson, internationellt ansvarige Niklas Holmqvist, Jimmy Karlsson, ungdomsrepresentant och Förbundsstyrelsen, Josefine Krantz, kvinnorepresentant.