• Foto: Pixabay/DO/Kommunal/Montage

DO har beslutat stämma fackförbundet Kommunal för diskriminering som har samband med ålder. Ärendet rör en kvinna i Helsingborg som inte får bli studerandemedlem i förbundet eftersom hon studerar på komvux.

Enligt Kommunals stadgar erbjuds studerandemedlemskap endast till studerande som genomgår yrkesinriktad utbildning i ungdomsskola vilket i praktiken innebär studerande på gymnasiet.

En studerandemedlem i Kommunal har samma förmåner som ingår i det ordinarie medlemskapet men det är helt gratis. Bland annat ingår rådgivning om anställningsavtal, arbetstider och lön (till exempel om medlemmen vill arbeta extra under studietiden), försäkringar samt andra medlemsförmåner och rabatter.

LÄS ÄVEN: Arbetsgivarna har dålig koll på DO-regler

Enligt stadgarna kan kvinnan inte heller bli ordinarie medlem eftersom hon ännu inte arbetar inom förbundets område.

Eftersom reglerna begränsar studerandemedlemskap till personer i gymnasieskolan innebär de att ett medlemskap endast kan sökas av personer som inte fyllt 20 år. Enligt DO har kvinnan därmed missgynnats på ett sätt som har samband med ålder.

– Enligt vår bedömning har en person som studerar på komvux lika starkt intresse av medlemskap som en gymnasieelev som läser samma utbildning, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

LÄS ÄVEN: Kräver skadestånd för diskriminering

DO begär nu att Kommunal ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Målareförbundet har kostnadsfritt medlemskap för alla studerande oavsett gymnasiestudier eller vuxenstudier.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

Fakta

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden i fråga om medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation, samt vad gäller förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina medlemmar. (DL 2 kap. §11).