SONY DSC

  • Den optimala målarpenseln tillverkad på ett miljömässigt hållbart sätt. Det är målet för projektet Framtidens målarpensel.
    – Det här är unik forskning, menar Fredrik Heinsjö, utvecklingschef, och Maria Ragnarsson, produktutvecklare på Orkla House Care i Bankeryd som håller i trådarna. Foto: Jan-Erik Johansson

Nu tas ett helhetsgrepp för att skapa den optimala målarpenseln, rent vetenskapligt.

– Vi går tillbaka till grunden och lyfter det här till en nivå ingen varit på tidigare när det gäller penslar.

Det säger Maria Ragnarsson, produktutvecklare på Orkla House Care AB. Hon och kollegorna på Orkla, med varumärken som Anza och Jordan, har fått 1,8 miljoner kronor av Vinnova för projektet Framtidens målarpensel, och lika mycket skjuter företaget själva till.

LÄS ÄVEN: Ny färg utan konserveringsmedel har lanserats

Projektet är utvecklingsavdelningens största hittills och helt unikt, forskning på den här nivån i ämnet har inte gjorts tidigare och Orkla samarbetar med ett flertal expertgrupper inom olika områden.

Projektet har två olika delar; Dels handlar det om att rent vetenskapligt visa hur den optimala penseln ska se ut och en matematisk modell för hur det räknats fram.

– Dagens penslar bygger på att man förbättrat föregångarna hela tiden, byggt vidare på det gamla. Men det finns faktiskt ingen forskning som gått på djupet och tittat närmare på alla olika parametrar.

Borsthuvudets uppbyggnad, hålrum, vinklar och förstås strån, allt spelar in och beter sig olika beroende av färgtyp. Det där vet vi, men syftet här är att få fram en färdig modell eller tabell att använda sig av när du väljer pensel.

– Vi ska försöka ta fram hur man teoretiskt räknar fram viskositet kontra stråmaterial. En form av matematisk modell för funktionen av ett penselhuvud helt enkelt, säger Maria Ragnarsson.

LÄS ÄVEN: Marcus testar målarnas utrustning

Men för att kunna räkna med säkerhet gäller att syntetfibrerna ser likadana ut och det är den andra delen i projektet;

I princip all tillverkning av fiber görs i Kina och mest används strån som smalnar av i toppen. Processen att smalna av strån är oftast kemisk och här finns stora miljömässiga problem då kunskapsnivån på sina håll är dålig hos materialleverantörer i Asien.

Kinesiska myndigheter har till och med stängt miljövidriga fabriker som inte skött kemproduktionen rätt. Även kvalitetsmässigt skiljer det mycket i de färdiga produkterna och ska man kunna räkna på det hela kan inte fibrerna variera mellan olika leveranser.

– Det har länge varit ett grundläggande problem för hela branschen, både kvalitetsmässigt och miljömässigt och det vill vi få ett grepp om nu; Alltså, hur vi kan utveckla produktionsprocessen så den blir mer miljövänlig och leverera fibrer med högre kvalité, säger Maria Ragnarsson.

Fredrik Heinsjö är utvecklingschef på Orkla House Care och menar att färgbranschen är i förändring vilket gör den här forskningen ännu viktigare.

– Färgindustrin har utvecklats mot allt tuffare krav med exempelvis nya miljöfärger. Sambandet färg och pensel blir allt viktigare och då krävs det en beräkningsmodell där jag som målar kan se att; Vad är det jag målar med? Jo den färgen, då ska jag använda den här penseln för optimalt resultat. Gör vi det här rätt så är vi närmare en helhetslösning, säger Fredrik Heinsjö.

LÄS ÄVEN: Målaren som testar nya prylar

Tester visar redan i dag att med en bättre pensel kan du måla 30 procent snabbare och det finns anledning att tro att det här bara är toppen av isberget.

– Hur mycket bättre kan en pensel bli egentligen? Ingen vet i dag. Ska bli spännande att se vad vi kommer fram till.

Jan-Erik Johansson

Faktaruta:

Vinnova kallas Sveriges innovationsmyndighet och lyder under Näringsdepartementet. Årligen delas tre miljarder kronor ut till forskning och projekt inom hållbar tillväxt.

Framtidens målarpensel drivs och koordineras av Orkla House Care i Bankeryd med hjälp av RISE, Research Institutes f Sweden, Norner, Tronrud Engineering samt ZACCO.

Pågår från början 2018 till sommaren 2019.