Foto: Tomas Nyberg

Demokrati handlar bland annat om möjligheten att vara med och bestämma. Nu utreder Målareförbundet hur medlemmarna i organisationen i större utsträckning ska kunna vara delaktiga. Ett sätt som prövas under våren är webb-baserade årsmöten och val. Leder demokratiutredningen gör ombudsman Anders Korneliusson.

Det har under flera år funnits en önskan i organisationen att hitta andra sätt att nå medlemmarna och öka demokratin. Förbundsstyrelsen har sett att sektionsarbetet sinar och ett behov av att knyta arbetsplatsorganisationen, med medbestämmandeombud och skyddsombud, närmare den demokratiska organisationen. Avdelningar har skrivit motioner om internetval.

– Vi har ett demokratiskt underskott med alldeles för dåligt deltagande i sektionerna. Vissa sektioner är vilande och har ingen verksamhet – det är riktigt illa, säger Anders Korneliusson.

LÄS ÄVEN: Stefan Johansson: ”Är Målareförbundet demokratiskt?”

Demokratiutredningen ska presenteras vid kongressen 2019 och som ett första steg i e-demokratin ska det i mars genomföras webb-baserade val. En sektion i varje avdelning har valts ut för försöket att delta i årsmötet via webben på distans eller i lokalen där det finns valadministratörer som hjälper till.

Anders Korneliusson berättar om idéerna kring e-demokrati:

– Vi har sektioner med stora geografiska områden. Det är inte glasklart att man har möjlighet att ta sig till ett kvällsmöte. Man skulle kunna sitta med sin dator hemma med dagordning, göra val, rösta om en motion och begära ordet. Ska vi gå i den riktningen?

LÄS ÄVEN: Stefan Johansson: ”Demokrati, vad är det?”

Anders Korneliusson.
Foto: Helena Forsberg

Anders Korneliusson framhåller att det sociala mötet är viktigt i en idéburen organisation. Någonting går förlorat i det digitala mötet såsom kaffesnacket.

– Jag tror på kombinationen. Det ena ersätter inte det andra, men vi kan skapa närhet med hjälp av tekniken.

Att använda e-demokrati skulle skapa möjlighet för fler medlemmar att påverka den demokratiska organisationen, det skulle också spara på miljön och pengarna. Redan idag använder sig Målareförbundet av videomöten men Anders Korneliusson ser hur det skulle kunna utvecklas vidare.

Han tror på att ha vissa öppettider för avdelningsverksamhet där medlemmar som vill ha hjälp kan ringa och koppla upp sig för att se den de pratar med.

LÄS ÄVEN: Löner och jämställdhet fortsatt viktiga frågor för målarna

Anders Korneliusson berättar vidare om verktyg som förbundet har för medlemsundersökningar som också skulle kunna användas för att lägga upp nomineringslistor. Medlemsinloggningen på hemsidan är ny och ännu underutvecklad.

– På sikt ska man kunna få individuell information. Jag uppmanar medlemmarna att logga in och uppdatera mejl och telefonnummer. Det är nyckeln om vi ska nå dig då måste du uppdatera din information.

Anders Korneliusson ser en stor potential och tror utredningen kommer resultera i att flera delar genomförs under nästa kongressperiod pch att det blir fler utredningsuppdrag

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se


Målareförbundets organisation

→ Målareförbundets 14339 medlemmar tillhör någon av de nio avdelningar som finns runt om i landet.

→ Inom varje avdelning finns också sektioner som jobbar mer lokalt på sin ort/kommun.

→ Representantskapet är varje avdelnings högsta beslutande organ. Vilka som ska representera medlemmarna där väljs av sektionerna.

→ Dessutom finns arbetsplatsorganisationer med medbestämmandeombud och skyddsombud som har fackliga uppdrag på sin arbetsplats.

→ Förbundsstyrelsen ansvarar för att Målareförbundets verksamhet följer medlemmarnas önskemål.

→ Varje avdelning har en representant i Förbundsstyrelsen.

→ Målareförbundets verksamhet kontrolleras av förbundsmötet som samlas en gång om året. I förbundsmötet sitter medlemmar från alla avdelningar. De har valts av sina arbetskamrater för uppdraget, på samma sätt som alla förtroendevalda väljs till sina uppdrag.