Björn Jonsson

Förvaltningsrätten har upphävt Försäkringskassans beslut och förklarar att Björn Jonssons besvär ska godkännas som arbetsskada.

Björn Jonsson tvingades sluta som byggnadsmålare då hans kropp slås ut när han är i närheten av ångorna från målarfärg.

När Målarnas facktidning träffade Björn Jonsson i Söderhamn 2015 berättade han om det som drabbat honom och den utredning som pågick vid arbets- och miljömedicinska mottagningen. När han exponeras för produkter i sitt arbete drabbas han av yrsel, illamående, sjukdomskänsla och huvudvärk.

LÄS ÄVEN: I kamp mot stora drakar – Felix har slagits mot Försäkringskassan i arton år

Han föll ihop på jobbet och hämtades med ambulans flera gånger. Till slut räckte det med att han öppnade en målarburk så slogs hans kropp ut och när grannen målade sin altan fick han lov att gå in och stänga sin dörr.

Försäkringskassan avslog Björn Jonssons ansökan om livränta och hänvisade till att övervägande skäl inte kan anses tala för samband mellan exponeringen i hans arbete som byggnadsmålare och hans besvär.

Björn Jonsson överklagade med hjälp av Målareförbundets ombudsman Fredrik Adolfsson beslutet till Förvaltningsrätten.

Allt fler målare uppvisar allergiska besvär i form av eksem mot isothiazoliner (ISO) en grupp konserveringsmedel som är vanliga i färg. De allergitester på huden som Björn Jonsson genomgått påvisar inte allergi för ISO. I Björn Jonssons fall finns därför misstankar om att det är ångorna som orsakar besvären.

LÄS ÄVEN: Nu forskning visar effekten efter minskning av lösningsmedel

ISO har rapporterats ha störande effekt på nervsystemet när man undersökt organismer i provrör. Än finns inte några sådana effekter dokumenterade i djurförsök eller i epidemiologiska studier, det vill säga forskning som letar samband mellan ohälsa och olika faktorer.

Trots detta är överläkare, toxikologer, ergonomer och psykologer vid arbets- och miljömedicin överens om att besvären med all sannolikhet orsakats av arbetet.

Förvaltningsrätten anser att det är tillräckligt goda medicinska grunder för att anta att besvären har sitt ursprung i arbetsmiljön då det också finns tydligt tidsmässigt samband. Enligt lagen bör det inte heller krävas full vetenskaplig bevisning.

Förvaltningsrättsfiskalen hade en skiljaktig mening och ansåg att överklagande borde avslås då det inte finns en vetenskapligt förankrad medicinsk grund.

Förvaltningsrättens beslut blev ändå att besvären ska godkännas som arbetsskada och lämnade målet tillbaks till Försäkringskassan för fortsatt handläggning av Björn Jonssons ansökan om livränta.

LÄS ÄVEN: Ta din hälsa på allvar – så här skyddar du dig

Björn Jonsson som väntat på livränta sedan 2015 är försiktigt hoppfull:

– Det kan ju bli så att Försäkringskassan överklagar så jag tar inte ut något i förskott, säger Björn Jonsson.

Hans hopp står också till den forskning som pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och beräknas vara klar 2020. I en studie undersöker Anna Dahlman-Höglund och Lina Hagvall om exponering för ISO förutom hudproblem kan ge luftvägsbesvär.

För Björn Jonsson innebär det stort ekonomiskt bortfall då han inte längre kan arbeta som målare. Hans vardag begränsas också, han har alltid ett andningsskydd med sig i bilen. Han provade under en period att arbeta på en golvfirma där han körde ut material.

– Jag dök i trapphuset, det visade sig att de målade på våningen under.

LÄS ÄVEN: Dålig arbetsmiljö kostar 164 miljarder kronor om året

När han skulle till tandläkaren och målning pågick i trapphuset fick han lov att ringa och meddela att han inte kunde komma.

Nu arbetstränar han på Sportoteket där Söderhamns kommun lånar ut sportutrustning. Han har även hoppat in som lärare för flyktingar.