Bilden föreställer en projektorduk som visar omslagen på tio olika vägledande böcker och rapporter som handlar om risker på jobbet.

Det finns en djungel av regelverk och lagar att hålla koll på. I Norge har det tagits fram ett flertal vägledningar som ska förenkla för lackverkstäder att göra rätt ur hälsa, miljö och säkerhetssynpunkt. Foto: Jan-Erik Johansson


Sverige borde ta efter den norska modellen kring arbete och ramvillkor för lackverkstäder.
– Sverige är långt framme på många områden, men här finns en del att lära av Norge.

Det menar Asgeir Elvstedt, ägare och marknadschef för Norska Holgersgruppen där bland annat Bolest i Varberg ingår. På Autogloben föreläste han om hur Norge tacklat problemet med att få alla parter att förstå regelverk, lagar och föreskrifter.

LÄS ÄVEN: Den nordiska modellens framtid hänger på facken

För det är en hel del att förhålla sig till; Hälsa, miljö och säkerhet. Kem-, ventilation-, brand- och el-skyddsregler. Särskilda produktföreskrifter, internkontrollprogram och…

– Det är en skog av regelverk och ibland krockar de, tolkas olika eller motsäger varandra. Det är inte lätt att veta vad som gäller, menar Asgeir Elvstedt.

Asgeir Elvstedt, ägare Holgersgruppen där Bolest ingår.
Foto: Jan-Erik Johansson

I Norge började man redan på 80-talet uppmärksamma verkstädernas problem och en arbetsmodell för att lösa det hela togs fram med NBF, Norges Bilbransjeforbund, som huvudman.

Principen är ganska enkel: En verkstad kan anmäla sin frågeställning och NBF ser till att företrädare för branschen möts och tittar på ärendet.

– Kan vi lösa detta eller är det oklart? Konstateras att, ja, det är svårtolkat, då gör vi ett ärende av detta.

LÄS ÄVEN: ”Det är en styrka att vi granskar arbetsmiljön gemensamt”

För varje enskilt ärende tillsätts en arbetsgrupp bestående av folk från verkstäder, myndigheter och leverantörer. Ärendena varierar förstås i hur de löses och hur lång tid det tar, men det hela ska till slut leda fram till en vägledning i pappersform som klart och tydligt talar om vad som gäller.

Det har blivit ett flertal vägledningar genom åren, Asgeir Elvstedt är osäker på hur många, men menar att det hela har hjälpt alla parter i branschen.

– Verkstäderna kan lätt gå in och läsa och ta reda på hur de göra i den här specifika situationen för att göra rätt. Den här modellen används fortfarande efterhand det dyker upp nya problem, säger han.

Jan-Erik Johansson