• Foto: Tomas Nyberg/Helena Forsberg/Montage

Målareförbundet hade som avtalskrav att för målare som utgår från sitt hem till arbetsplatsen ska arbetstid gälla. Det gick inte igenom och förbundet sa då att det kan komma att bli rättslig prövning med hänvisning till den så kallade Tycodomen i EU.

Nu har Målareförbundet begärt central förhandling med arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen om restid.

EU-domstolen slog fast att arbetstagarnas restid hemifrån till kund på morgonen och restiden till hemmet efter det sista kundbesöket var att anse som arbetstid i arbetstidsdirektivets mening.

LÄS ÄVEN: De flesta av fackets krav gick igenom

Måleriföretagen anser inte att den träffar deras område. Målareförbundet anser däremot att domen träffar måleriavtalet. Frågan drevs av facket i avtalsrörelsen men utan framgång.

– Då lovade vi att gå hela vägen till domstol om så krävs för att Sveriges målare ska få betalt för resan till och från jobbet, säger Stefan Cedermark.

Om en medlem ställer krav i linje med domen men arbetsgivaren inte betalar kan facket begära förhandling. I det aktuella fallet har lokal förhandling hållits med företaget utan lösning. Därför har Målareförbundet begärt central förhandling.

– Kommer vi inte överens kan det bli så att vi går vidare till Arbetsdomstolen, säger Stefan Cedermark.

LÄS ÄVEN: ”Innehållet i avtalet måste vara värt tre års arbetsfred”

Det finns målare som är anställda med målerifirmans lokaler som utgångspunkt. Då börjar och slutar de sin arbetstid där och det är inte dessa som förhandlingen gäller.

Vid tidningens pressläggning var inte den centrala förhandlingen avslutad.