• Bilden är ett sepiafärgat fotografi föreställande en gråtande person med ansiktet i händerna.

    Foto: Pixabay

Vad kan facken göra för att motverka sexuella trakasserier och könsrelaterat våld i arbetslivet? Svaret på den frågan har organisationen Union to Union, som i en ny rapport visar hur den globala fackliga rörelsen valt att kontra problemet.

Över en tredjedel av alla världens kvinnor över 15 år har blivit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld, visar statistik från världshälsoorganisationen WHO. Det är inte ovanligt att övergreppen sker på arbetsplatsen.

En kartläggning nyligen genomförd av LO visar att problemet även finns på svenska arbetsplatser; bland LO:s kvinnliga medlemmar hade tio procent ha blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet under det senaste året.

Den svenska fackliga biståndsorganisationen Union to Union har nu tagit fram en rapport på hur den fackliga rörelsen arbetar globalt för att få bukt med sexuella trakasserier och könsrelaterat våld i arbetslivet.

– Rapporten visar tydligt att facken är en väl organiserad kraft mot den diskriminering som pågår på arbetsplatser världen över, säger Union to Unions chef Kristina Henschen.

LÄS ÄVEN: Arbetsgivarna har dålig koll på DO-regler

I rapporten belyses olika faktorer som möjliggör eller direkt orsakar sexuella trakasserier i arbetslivet. En av de viktigaste är maktobalans – kvinnor som arbetar under osäkra förhållanden drabbas i större utsträckning av övergrepp.

Tillsammans med ett normaliserande av kränkningar leder detta inte sällan till att drabbade kvinnor dessutom låter bli att anmäla.

Rapporten lyfter dock även konkreta insatser som gjorts av olika fackförbund i världen. Det kan handla om utbildningar och informationskampanjer, men även innovativa initiativ såsom ett kanadensiskt projekt med specialutbildade så kallade kvinnoförsvarare på arbetsplatserna.

Dessa ger stöd till utsatta kollegor och hjälper till med anmälningar. Denna modell har testats i Indien av det globala transportfacket (ITF), som vittnar om att det verkar fungera.

Utbildande insatser riktade till män är dock inte lika vanliga – även om rapporten understryker betydelsen av sådana för att förändra attityder och motverka ”macho-jargong” på arbetsplatserna.

LÄS ÄVEN: Efter #metoo: Regeringsmöte mot sextrakasserier på jobbet

En annan sak som lyfts är behovet av ett internationellt regelverk på området.

– De globala facken understryker i rapporten att det är viktigt att det finns nationella lagar kring sexuella trakasserier och könsrelaterat våld. Lagarna kan nämligen fungera som ”dörröppnare” för att ta upp frågorna i förhandlingar om kollektivavtal, säger Union to Unions policy- och programhandläggare Ruben Wågman.

I juni ska en sådan konvention för första gången diskuteras på den internationella arbetsorganisationen ILO:s internationella arbetskonferens i Genève.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se


LÄNK: Rapporten “Stop Gender-Based Violence at Work – The Struggle of the Global Unions”

LÄNK: Rapporten ”Kvinnlig fägring och machokultur? – Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar”

LÄS MER: Fler artiklar som berör sexism och sexuella trakasserier på jobbet kan du läsa här.


UNION TO UNION

Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder.

Det innebär stöd till fack över hela världen. Projekten handlar bland annat om att stärka organisering, utbilda medlemmar om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och kollektiv förhandling, samt att stötta påverkansarbete.

I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

Källa: Union to Union