Snart kommer du att kunna dra av fackföreningsavgiften på skatten. Det beslutade riksdagen efter en omröstning under onsdagen. Sverigedemokraterna var det enda partiet som enhälligt röstade mot förslaget.

Under onsdagen röstade riksdagen angående regeringens förslag om att återinföra skattereduktion på fackavgiften. En övervägande majoritet av de deltagande ledamöterna röstade för ett återinförande, vilket innebär att förslaget gick igenom.

LÄS ÄVEN: Ordningen återställd för avdragsrätten

Nu blir det därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av den fackliga årsavgiften i deklarationen. För att få göra det måste dock medlemsavgiften ligga på minst 400 kronor per år.

Även tidigare har det funnits ett liknande system för skattereduktion, men detta system avskaffades 2007.

”Utskottet tycker att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och arbetstagarorganisationer är starka”, står det på riksdagens hemsida.

LÄS ÄVEN: Billigare fackföreningsavgift bra för tryggheten

Sammantaget var det 150 ledamöter som röstade för förslaget, och 40 röstade emot. 119 ledamöter valde att avstå från att lägga sin röst.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stod enhälligt för den största delen av ”ja”-rösterna, medan Sverigedemokraterna var det enda partiet som enhälligt röstade ”nej”.

De nya reglerna planeras börja gälla den 1 juli i år.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se