En bra kontakt och lyhördhet från arbetsledningens sida är avgörande för en god arbetsmiljö. Stefan Helgesson uppskattar platschefen Mattias Larsson på Tommy Byggare.

 • En bra kontakt och lyhördhet från arbetsledningens sida är avgörande för en god arbetsmiljö. Stefan Helgesson uppskattar platschefen Mattias Larsson på Tommy Byggare. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Vi har fått lägga upp rasttiderna som vi själva vill, säger Reine Ahlqvist. Målarna äter lite senare än de andra hantverkarna. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • På Tommy Byggares projekt i Kungälv har målarna skaffat sig likvärdig status som övriga hantverkare. Från vänster Göran Olsson, Stefan Helgesson, Tobias Lundkvist och Reine Ahlqvist. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Genom att informera andra yrkeskategorier att ytorna är färdigbehandlade har det blivit få skador. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Målaren Reine Ahlqvist har uppfunnit ett speciellt skydd för att slippa spill på golvet. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Lagbasen Stefan Helgesson och platschefen Mattias Larsson har daglig kontakt och går åt samma håll. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Jag har aldrig varit med om att vi legat så långt framme med planeringen som nu, säger Göran Olsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Det var väldigt bra att hissarna till lägenheterna kom igång tidigt, så vi slapp springa i trappor med färg, spackel och verktyg, säger Reine Ahlqvist. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Göran Olsson skadade sig i en arbetsplatsolycka för åtta år sedan. Idag är han tillbaka på halvtid och jobbar med bättringsarbeten. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Att alla hantverkare som arbetar på ett stort byggprojekt har fasta anställningar har stor betydelse för säkerheten, säger Stefan Helgesson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Min målsättning är att jag ska vara ute på byggarbetsplatsen två timmar varje dag, säger Mattias Larsson, platschef på Tommy Byggare. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Ordning och reda genomsyrar byggarbetsplatsen och städningen fungerar. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Platschefens personlighet har stor betydelse för trivseln på en arbetsplats, säger Reine Ahlqvist. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Platschefens personlighet har stor betydelse för trivseln på en arbetsplats, säger Reine Ahlqvist. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Här känner man inte att vi målare ligger längst ner på skalan, säger Tobias Lundkvist. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Arbetet går snabbt för Tobias Lundkvist, men någon stress är det inte frågan om. Målarna ligger långt framme i tidsplaneringen. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Arbetet går snabbt för Tobias Lundkvist, men någon stress är det inte frågan om. Målarna ligger långt framme i tidsplaneringen. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Fria ytor och gott om tid gör att målarna kan arbeta effektivt. Då blir arbetsmiljön avsevärt mycket bättre. Stefan Helgesson täcker fönstrena. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Fria ytor och gott om tid gör att målarna kan arbeta effektivt. Då blir arbetsmiljön avsevärt mycket bättre. Stefan Helgesson täcker fönsterna. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • En bra kontakt och lyhördhet från arbetsledningens sida är avgörande för en god arbetsmiljö. Stefan Helgesson uppskattar platschefen Mattias Larsson på Tommy Byggare. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Städningen fungerar bra. Jag uppskattar att det är rent när jag ska arbeta, säger Göran Olsson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – För att arbetet ska fungera smidigt är det viktigt att omsättningen på folk inte är för hög, säger Tobias Lundkvist. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Vi är vana vid att säga ifrån när vi vill ändra på något. Och platschefen är lyhörd för hur vi vill ha det, säger Stefan Helgesson. Foto: Fotograf Siv Öberg

Med en platschef som tar hantverkarnas åsikter på allvar blir arbetet mer effektivt. Målarna på Valter Carlsson Måleri AB uppskattar att jobba på Tommy Byggares nyproduktion i Kungälv. Med tio veckor före i planeringen behöver de inte känna någon stress.

Det är tätt mellan byggprojekten i Kungälv. Företaget Tommy Byggare är huvudentreprenör på ett av dem. En nyproduktion av 134 lägenheter.

Det är första gången målarna på Valter Carlsson Måleri AB arbetar för Tommy Byggare. Och det är första gången Mattias Larsson jobbar som platschef på Tommy Byggare. Det har blivit ett vinnande koncept för båda parter.

Målarna började i oktober. De är väldigt nöjda med planeringen och att de fått gehör för sina åsikter. Med bra framkomlighet och gott om utrymme ökar möjligheterna till goda förtjänster och arbetsmiljön blir avsevärt mycket bättre.

Stefan Helgesson, Tobias Lundkvist, Reine Ahlqvist och Göran Olsson trivs med arbetsförhållandena. De har fått beröm av sin chef Magnus Ottenfelt för att de gjort ett fint arbete. Nu står många lägenheter redan klara, trots att det är flera månader kvar till inflyttning.

LÄS ÄVEN: Bygget där yrkesgrupperna tar hänsyn till varandra

Målarna är överens om att det här är en av de bästa arbetsplatser de jobbat på under hela sitt yrkesliv. Stefan Helgesson uppskattar att arbetsledningen är lyhörd.

– Jag har kontakt med Mattias Larsson så gott som dagligen. Han är trevlig och har förmåga att lyssna.

– Vi har påtalat att vi vill ha så mycket utrymme som möjligt. Det underlättar arbetet och går hand i hand med säkerheten. Vi har inte haft några tillbud, säger han.

Mattias Larsson har tagit fasta på synpunkterna från målarna och sett till att de inte behöver trängas med andra hantverkare. De slipper byggmaterial som står i vägen när de ska arbeta och behöver inte städa efter andra. Det har gett resultat. Arbetet går snabbt och kvalitén blir bra.

Det råder ingen skillnad mellan de olika yrkeskategorierna, menar Tobias Lundkvist.

– Vi känner inte att vi ligger längst ner på skalan. Snarare tvärtom. Och så har det stor betydelse att det är samma personer man arbetar med hela tiden. Att det inte blir för hög omsättning på folk, tillägger han.

LÄS ÄVEN: Högtryck på bygget i det växande Katrineholm

Reine Ahlqvist tycker det är en stor fördel att hissarna till lägenheterna kom igång tidigt så de slipper bära upp arbetsmaterialet för trapporna.

– När vi är klara med vårt arbete sätter vi upp lappar med information till andra hantverkare så inte de färdigmålade ytorna blir fördärvade, säger han.

Göran Olsson har arbetat på byggprojektet i Kungälv i tre veckor med bättringsarbeten på halvtid. Han kan konstatera att det är väldigt få skador jämfört med andra nybyggen han varit på.

– Skador på nymålade ytor leder ofta till irritationer så det är bra om man kan undvika det, säger han.

Mattias Larsson har arbetat som snickare i 18 år och varit arbetsledare tidigare. Inför byggprojektet i Kungälv tillträdde han som ny platschef.

Hur har du burit dig åt för att lyckas?

– Jag gillar inte toppstyrning. Det är viktigt att alla får komma till tals och är delaktiga så ingen känner sig överkörd, säger han.

Han kan naturligtvis inte vara alla till lags. Ibland måste han se till helheten och fatta impopulära beslut. Men när han förklarar bakgrunden, brukar de flesta acceptera det, menar han.

LÄS ÄVEN: ”Känner oss som en stor familj”

De har arbetsledarmöte en gång i veckan med representanter från samtliga underentreprenörer. Men några långbänkar är det inte fråga om.

– Det blir max en kvart. Vi går igenom vad som ska göras och sedan försöker jag få igång kommunikationen mellan underentreprenörerna, förklarar han.

– Om jag haft en auktoritär stil skulle det ha tagit död på hantverkarnas engagemang. Det vill jag inte. Vi har smidiga och drivna underentreprenörer och extremt bra målare. De är tydliga på ett lugnt sätt. Det underlättar mitt arbete väldigt mycket, säger Mattias Larsson.