• Bild: Tomas Nyberg

 

Under 2008 gjordes en genomgripande förändring av reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige. Den arbetsmarknadsprövning som tidigare krävts slopades efter en uppgörelse med den då sittande borgerliga regeringen och Miljöpartiet.

Uppgörelsen gick ut på att det var arbetsgivaren som bäst kunde avgöra om det fanns arbetskraftsbrist eller inte. Det tidigare kravet att det skulle ske en prövning slopades, då det bland annat ansågs att facket fick för stort inflytande.

Prövningen handlade i klartext om att redovisa arbetslösa i branschen totalt och på den aktuella orten. Uppgifterna fanns även på arbetsförmedlingen.

LÄS ÄVEN: Lika lön för lika arbete inom EU

Den fackliga kritiken var hård. Vi pekade på risken att människor skulle utnyttjas som billig arbetskraft, utan det skydd som normalt följer i en anställning. Denna kritik viftades bort som osaklig.

Det sades att facket talade i egen sak och missunnade människor från andra delar av världen att komma hit.

Tyvärr fick vi rätt; det regelverk som finns i Sverige står inte upp för att skydda de människor, som kommer hit och jobbar. I teorin skulle arbetsgivaren ge ett arbetserbjudande med ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, i vilket arbetsgivaren skulle ange lön och övriga villkor som följde av den erbjudna anställningen.

Då detta erbjudande inte var rättsligt bindande för arbetsgivaren, kunde denne istället erbjuda arbete för en lägre lön och ett annat arbetstidsmått. Detta var dessvärre inte ovanligt, eftersom det inte var olagligt för arbetsgivaren.

För migrantarbetaren så stod arbetstillståndet och rätten att vistas i Sverige på spel, vilket effektivt lägger band på eventuella klagomål.

LÄS ÄVEN: Huvudentreprenör kan bli löneskyldig

Handel med arbetstillstånd blev en snabbt växande sektor i Sverige. Vi har sett effekten på våra byggen, där migrantarbetare ofta utför de mest farliga arbetena, som t. ex. asbestsanering, utan att ha vare sig utbildning eller erforderliga skyddsanordningar.

Migrantarbetare återfinns även som bärplockare och skogsarbetare och i restaurangköken.

Vi har ända sedan införandet av de nya reglerna krävt att dessa skall ändras. Våra svenska kollektivavtal är inte hinder och murar, utan ger tvärtom människor möjlighet till utveckling.

LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Låt oss ställa krav på EU”

Sverige behöver arbetskraftsinvandring till bristyrkena, men vi behöver inte göda människohandel och arbetslivskriminalitet. Vi behöver en ordning där seriösa företag inte slås ut av dem som valt att driva sin verksamhet i samhällets utkanter, där fusk och utnyttjande av människor är en del av affärsmodellen.

Därför blev jag glad när statsrådet Ylva Johansson och statsminister Stefan Löfven presenterade ett socialdemokratiskt förslag om att återinföra arbetsmarknadsprövningen. Samtidigt – och symtomatiskt – ställer sig Svenskt näringsliv och Centern i täten för kritiken och menar att nuvarande ordning fungerar bra.

Att vissa partier, likt Centern, blundar för verkligheten av ideologiska skäl, är väl kanske inte så förvånande. Men att Svenskt Näringsliv alltid verkar hamna på de oseriösa företagens sida, när ökad kontroll och skärpta regler föreslås, upphör aldrig att förvåna mig.