Folksams testpanel har köpt in färg över disk. Det är 46 olika färger. De flesta är vattenburna och vit kulör. Men det finns även linoljefärg och slamfärg med i testet.

30 av färgerna får beteckningen ”Bra val” när det gäller funktion och endast fem färger får ”Bra val” när det gäller miljö- och hälsoprofilen.

Bara tre får ”Bra val” på båda

Sammantaget är det bara tre som får ”Bra val” på båda delarna. Det är Nordica Eko från Teknos, Premium fasadfärg från Rusta och Träfasad V från Biltema.

Färgerna målades på träpaneler av gran som placerats på fyra platser i Sverige, Vindeln-Umeå, Uppsala, Borås samt Alnarp-Malmö.

Testet finns redovisat på Folksams hemsida.