SONY DSC

  • Fredrik Karlsson (Bygginvest), Johan Andersson (Eksjöbostäder) och Johan Jakobsson (Bengts Måleri) diskuterar den fackliga
    idén och hur de själva agerar som förtroendevalda inom avdelning 4. Foto: Jan-Erik Johansson

  • Foto: Jan-Erik Johansson

”Arbetsplatsorganisering” heter steg ett i Målareförbundets nya utbildningssatsning för MB och SO över hela landet.

– Målet från förbundet med den här kursen är att deltagarna ska kunna organisera, rekrytera och vara bärare av kollektivavtalet på sina arbetsplatser, säger kursledare Angela Osorio.

Hon är en av flera kursledare från Runö Folkhögskola som håller i kurssatsningen för MB (medbestämmandeombud) och SO (skyddsombud) som är tänkt att få en fortsättning i flera steg.

LÄS ÄVEN: Förbundsöverskridande samarbete för en mer jämställd bransch

Steg ett är en tvådagarskurs där innehållet är ganska brett kring det fackliga arbetet och rollen som förtroendevald i olika situationer. Och även om ämnet är välbekant för de som varit med förr så är greppet att använda Runö folkhögskola på ett nytt sätt och lite annorlunda.

– Målare är nog inte så vana att gå utbildningar med Runös pedagogik, menar Angela Osorio

Vad innebär den pedagogiken?

– Att det inte är en ledare som står och ger information och talar om hur det är. Här sitter vi i ”öar”, några vid varje bord, och så diskuterar vi öppet och delar med oss av vår kunskap till varandra.

LÄS ÄVEN: Jenny Störvold: ”Det ska inte ta en tjej fyra år att slå sig in”

I dag är vi i Jönköping där elva deltagare från avdelning 4 diskuterar olika punkter som samhällsnormer, kroppsspråk, politisk åskådning och inte minst, vikten av kommunikation i alla lägen.

Det är högt i tak och breda skrattsalvor varvas med djupare tankar kring fackliga såväl som medmänskliga ideal.

– Det handlar om att stärka oss i rollen som fackliga förtroendevalda, ge en bredare syn på vad det innebär. Att se sin roll i ett lite större perspektiv, summerar Johan Norberg, MP Jonssons Måleri Jönköping, som är nöjd så här långt.

– Ja, det tycker jag. Det är övningar och diskussioner som visar på inte minst hur viktigt det är med kommunikation. Det är väldigt påtagligt tycker jag, säger han.

LÄS ÄVEN: Målet: Minst 50 nya skyddsombud

Utbildningen är en del i den omorganisation som fortfarande pågår inom förbundet sedan STM-avtalet (särskilt tillägg måleri) sades upp 2010. Konsekvensen av det är att större del än tidigare av det fackliga arbetet framöver kommer att ske ute i ”verkstadsklubbarna”.

Totalt ska runt 600 medbestämmandeombud och skyddsombud i hela landet utbildas i den här satsningen som pågår fram till 2020.

Jan-Erik Johansson