• Spårvagnen har stannat vid den åttakantige Trösklogen. Foto: Leif Kåvestad

  • Stavkyrkan med den blå portalen. Foto: Leif Kåvestad

  • Ett litet gem har vuxit och blivit stort. Foto: Leif Kåvestad

  • Anders Åberg började sin karriär som målare och blev känd för sina utsmyckningar i Solna Tunnelbanestation. I Nordingrå startade han sedan projektet Mannaminne som ständigt växer. Foto: Leif Kåvestad

”Turisterna har hittat till Mannaminne som har runt 200 000 besökare om året. Men det blir aldrig ’för trångt’ trots det begränsade markområdet på fyra hektar. Det är tätt mellan husen och man får närmast en stadslik känsla av att promenera i de skogbeväxta gränderna mellan byggnader och insprängda konstverk”, skriver Leif Kåvestad.

Mitt i Världsarvet Höga Kusten ligger Mannaminne, ett annorlunda samhälle som är rena rama galleriet. Här finns värdshus, dansbana, verkstäder, kyrka och spårvagnar.

Den som vill uppleva konstnären Anders Åbergs konstverk med tillhörande 47 kulturhus får ta sig till Nordingrå i Ångermanland.

LÄS ÄVEN: Förhoppningen: Målerimuseet kan drivas vidare

Långt, långt borta från den stora staden Stockholm där konstnären Anders Åberg föddes har han slagit ner sina bopålar. Tillsammans med hustrun Barbro startade de för drygt tjugo år sedan ett projekt som ständigt växer.

Det började som ett café med konstutställningar och har sedan vuxit både till omfång och idémässigt. Idag finns 47 byggnader som byggts på plats eller kommit som gåvor från närliggande kommuner och länder.

Här finns bland annat Norgehuset, Estlandshuset och det Ungerska korsvirkeshuset som är ett slags ambassader och kulturhus. Men byggnaderna på Mannaminne är också museum.

Här finns lantbruksmuseum, ett tekniskt museum, ett kustmuseum som skildrar fiskerinäringen och båtarnas historia kring Höga Kusten i Norrland.

Syftet med Mannaminne är att visa hur allt hänger samman. Kulturen beror på historien, tekniken och influenser från när och fjärran.

LÄS ÄVEN: I kamp mot stora drakar – Felix har slagits mot Försäkringskassan i arton år

Anders Åberg började sin karriär som målare och blev av den stora allmänheten känd för sina utsmyckningar tillsammans med Karl Olov Björk i Solna Tunnelbanestation som invigdes 1975.

Stationen präglas av väggarnas färgsättning i blodrött och djupgrönt med målade bilder som improviserades fram. Det blev till ett dokument av Sverige på 1970-talet som handlade om miljögifter, avfolkningen från glesbygden, nedläggning av affärer blandat med tittskåp och bilder på dragspelare, joggare, älgar och schaktmaskiner.

Det var förändringens och kontrasternas tidevarv och Anders anlitades för en mängd utställningar i Riksutställningars regi.

Vid denna tid övergick han från måleriet till att snida människor, djur, husporträtt och båtar, vilket är ständigt återkommande motiv. I symbolvärlden tolkas huset som en symbol för det egna jaget och världscentrum, medan skeppet är en symbol för den stora modern i hennes skyddande aspekt.

Från husporträtt och modellstora hus var steget inte långt till att snickra byggnader stora nog att rymma både visioner och de spårvagnar som finns på Mannaminne.

LÄS ÄVEN: Dekoration och ådring: Gammal teknik får nytt liv

Genom åren har det blivit 131 utsmyckningar och offentliga konstverk till institutioner, kommuner och företag både i vårt avlånga land och utomlands.

Dessutom har Anders Åberg gjort scenografin till Andrés luftfärd, Äppelkriget och Ronja Rövardotter. Det är alla dessa offentliga uppdrag som till stor del har finansierat Mannaminne.

Och turisterna har hittat till Mannaminne som har runt 200 000 besökare om året. Men det blir aldrig ”för trångt” trots det begränsade markområdet på fyra hektar.

Det är tätt mellan husen och man får närmast en stadslik känsla av att promenera i de skogbeväxta gränderna mellan byggnader och insprängda konstverk.

Där finns det meterhöga gemet, den manshöga fiolen, den gigantiska kopian på Bahcos skiftnyckel, spårvagnar och en ångbåt som tuffat upp på torra land. Hela området är ett enda stort galleri med konstverk.

LÄS ÄVEN: Här får målare lära sig utdöende tekniker

Redan vid entrén möts besökaren av information för att hitta till rätt byggnad eller spårvagn. För den som känner sig vilsen finns ”vägvisarna” som visar oss vägen i livet och till platser av intresse.

Någon avgiftsbelagd entré finns inte på Mannaminne. Som på många platser på landsbygden finns en låda där besökaren kan lägga sin slant som går till omkostnader och material för fortsatt byggande.

Besöket blir till en resa i tid och rum. Mot ladugårdsväggen står en slåttermaskin och harv som påminner om det gamla bondesamhället. Strax bredvid en järnbro från Härnösand som tar priset bland alla udda föremål.

Har man byggt hus i halva livet finns en självklar utmaning. I Sverige finns bara en stavkyrka kvar från vikingatiden och under de senaste 700 åren har det inte byggts någon ny.

Anders Åberg hade en konstnärlig bild av stavkyrkan, men visste inte hur den skulle byggas. Inför projektet fick kunskapen sökas i grannlandet Norge och norrmannen Olav Myhre från Trondheim anlitades.

LÄS ÄVEN: Tapeter skapas med teknik från 1896

Stavkyrkan är uppförd av stående timmer, dels bärande hörnstolpar dels fyllnadsplankor som vilar på en liggande timmerstock.

En annan egenhet är ornamentiken runt porten som är vackert blå och den observante besökaren kan upptäcka att två datachips smugit sig in i ornamentikens slingor.

Byggnaden har invändigt sittplatser och har försetts med två fönster, vilket inte fanns i de första stavkyrkorna som byggdes.

I Konsthuset finns en permanent utställning där konstnärer ställt ut sina alster. Bland annat finns målningar av Pelle Åberg, som är Anders far.

I Bagarstugan finns verkstad med försäljning av diverse konsthantverk och den stora åttakantiga Tröskladan nyttjas för konferenser och föredrag. För den som efter alla visiter i husen hungrar efter annat finns ett Värdshus och för den som tröttnat finns några övernattningsstugor på området.

LÄS ÄVEN: Stefan Hven: ”Historien är viktig för framtiden”

I Norgehuset finns dessutom en bröllopssvit och fyra gästrum inredda med norska möbler.

Under sommarmånaderna arrangeras ett trettiotal evenemang med musik, vernissager, temadagar, föredrag av författare och aftongudstjänster i den nya stavkyrkan. Men störst och mest uppmärksammad är sommarens Jazzfestival som pågår under en hel helg i juli.

Anders Åberg avled 23 januari 2018. Mannaminne som ligger i Nordingrå några mil norr om Härnösand är Anders Åbergs skapelse och arv till världen. Ett unikt bygge som växt från en idé till ett kulturellt centrum i Världsarvet Höga Kusten.

Det är Anders och Barbro Åbergs otroliga energi som gjort denna vision verklig och den som besökt Mannaminne har fått något man minns.