• Bild: Pixabay/Montage: Chris Smedbakken

DEBATT

”I förlängningen kommer detta sammantaget minska tilltro till politik och demokrati. Röstbenägenheten inom arbetarklassen kommer då minska och cementera ett klassamhälle”, skriver debattörerna.

Snart återstår bara drygt två månader till höstens val. Visst speglas politik och valrörelse omfattande i media och Socialdemokraterna bedriver en omfattande dörrknackning landet runt. Men vår upplevelse är att den egentliga politiska debatten bedrivs bland de mest engagerade.

Det är märkligt tyst på arbetsplatser kring det som borde vara valrörelsens huvudfrågor.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: ”Stoppa slavarbetet”

Diskussionen verkar ha stannat vid migration och ett slags allmänt missnöje kring samhällsutvecklingen. Vi kan till del förstå det.

Alltför mycket diskussion har stannat vid migration och integration. Men dessa frågor är ju bara en del av samhället.

En betydande del av samhällskritiken koncentreras till detta område därför att vi politiskt inte synliggjort de frågor som med rätta samlar kritik. Det handlar om ökade klyftor i vårt land, känslor av övergivenhet både på bruksorter och i större städer, när offentlig och kommersiell service tunnas ut.

Oro inför pensionen och ständiga personalneddragningar i kvartalskapitalismens spår. Känsla av otillräcklighet när kompetensutveckling inte ges inför nya tekniken.

LÄS ÄVEN: Riksdagens beslut: Entreprenörsansvar blir verklighet

Visst är Sverige ett bra land, och det är så att den socialdemokratiskt ledda regeringen medverkat till att över 300.000 nya jobb tillkommit, sanerat ekonomin och presenterat en rad viktiga reformer.

Det ska vi berätta. Men samtidigt måste vi ta den oro som finns på stort allvar.

Vi tror att det bland annat görs genom att ibland lämna alla siffror och uppräkningar vad som gjorts för att istället berätta om det vi upplever som den stora och djupa konflikten mellan socialdemokrati och borgerlighet, livligt understödda av SD. Det handlar om demokrati.

LÄS ÄVEN: Alliansen vill lägga ned arbetsmiljö-myndiget

För det första vill borgerligheten begränsa demokratins räckvidd genom att göra det gemensamma till en marknad.

Den svenska skolan som en gång var världsledande har slagits sönder och splittrats upp när den utelämnats till vinstintressena. Specialisthjälp till högre betyg och bärbara datorer blir
lockvaror i marknadsföreningen av s.k. friskolor.

Borgerligheten och SD har röstat ned förslaget om att begränsa vinsterna i välfärden. Nu står Arbetsförmedlingen på tur och dess uppgifter ska överlämnas till privata företag som ska göra vinst på jobbsökandet.

Sveriges medborgare omvandlas till kunder. Privatiseringar och ohämmade vinstuttag kommer leda till att den gemensamma sektorn på sikt bryts sönder. Marknadsvärdet blir större än människovärdet.

LÄS ÄVEN: Riksdagens beslut: Välfärdsvinster ska inte begränsas

För det andra vill man minska socialförsäkringssystemens omfördelande kraft.

Försämringar av arbetslöshets- och sjukförsäkring leder till misstro mot försäkringar och behov av kompletteringsförsäkringar.

På sikt leder det till ökade klyftor och privatisering.

För det tredje vill borgerligheten förändra styrkeförhållanden på arbetsmarknaden. Lagstiftning om sänkta ingångslöner och försämringar av LAS leder till försvagade fack
och sämre löneutveckling.

En redan begränsad arbetsplatsdemokrati rullas tillbaka.

LÄS ÄVEN: Utbildningsutskottet: Nej till högskolebehörighet på yrkesprogram

I förlängningen kommer detta sammantaget minska tilltro till politik och demokrati. Röstbenägenheten inom arbetarklassen kommer då minska och cementera ett klassamhälle.

Det är dags för ALLA fackligt aktiva att nu göra sitt yttersta för en socialdemokratisk valseger.

Den 10 september är det för sent. Vi åker nu till ytterligare bruk för att medverka.

Matts Jutterström
förbundsordförande Pappers

Peter Persson
riksdagsledamot och medlem i Pappers