Den så omdiskuterade stridsåtgärdsutredningen har överlämnat sitt betänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Ett överlämnande som hamnade i skuggan av parternas eget förslag.

– Det är parternas förslag till lagändringar som jag kommer gå vidare med, sade arbetsmarknadsministern i samband med överlämnandet.

Fredag den 8 juni överlämnade särskilde utredare Tommy Larsson stridsåtgärdsutredningens betänkande till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Detta med bakgrund av konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet i Göteborgs hamn.

LÄS ÄVEN: Fack och arbetsgivare överens om inskränkningar i strejkrätten

Utredningens förslag är att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.

– Tommy Larsson har gjort ett gott och mycket gediget arbete, men det är parternas förslag till lagändringar som jag kommer gå vidare med. Det är oerhört värdefullt att parterna är överens och deras förslag är väl genomarbetat och avvägt, kommenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson förslaget på regeringens hemsida i samband med överlämnandet.

Anna Norling

anna.norling@mittmedia.se