Lördagen den 17 november 2018

← Senaste numret • 8 2018

Målarnas Facktidning nr 8 - 2018
Klicka på bilden

"Lyssna på medlemmarna - inga inskränkningar i strejkrätten"

DEBATT+REPLIK: "Lyssna på medlemmarna - inga inskränkningar i strejkrätten"

DEBATT + SLUTREPLIK "Vi anser att inskränkningen av strejkrätten endast tjänar till att försvaga den fackliga styrkan. Uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv, som ni har skrivit under, visar på en undfallenhet mot Svenskt Näringsliv och är inte förankrad hos medlemmarna", skriver debattörerna.

 

Förbundsordförande Mikael Johansson ger sitt svar i en slutreplik.

  • Arbetsförhållandena är de bästa tänkbara men anställningsvillkoren är oklara för Alexander Majdanac och Vinko Hrstic från Kroatien. FOTO: SIV ÖBERG

  • Målarna som anlitats av Familjebostäder har jobbat under helgen. Men vad har de fått för ersättning? Det är svårt att få reda på. FOTO: SIV ÖBERG

  • Jan-Ove Berg kollar upp om Hampus Rinne får rätt ersättning som lärling. FOTO: SIV ÖBERG

  • ”När det förekommer lönedumpning slår man undan fötterna på de seriösa måleriföretagen”, säger Johan Svedestad. Han kommer att vara projektanställd för att kontrollera arbetsvillkoren för utländska målare. FOTO: SIV ÖBERG

  • ”Många politiska partier vill att det ska bli fler visstidsanställningar, men vi vill att det ska vara fasta anställningar inom måleribranschen”, säger Paul Weis, ombudsman avdelning 3. FOTO: SIV ÖBERG

  • ”Jag är tacksam för den hjälp jag fick av Målareförbundet när jag kom till Sverige. Nu vill jag ge tillbaka och förbättra villkoren för de utländska målarna i Sverige”, säger Zlatko Lackovic. FOTO: SIV ÖBERG

  • Zlatko Lackovic frågar Vinko Hrstic vad han har i lön och Jan-Ove Berg noterar. Hjälp med tolk underlättar arbetet för Målareförbundet.

Är gurkor viktigare än människor?

Nyheter

Nu sätter Målareförbundets avdelning 3 i Västsverige, fokus på oseriösa underentreprenörer. Med oanmälda besök på byggarbetsplatserna vill man motverka avtalsbrott och utnyttjande av utländsk arbetskraft.


Jan-Ove Berg, ombudsman i Målareförbundets avdelning 3, förbereder dagens besök på några byggarbetsplatser i Göteborg tillsammans med Johan Svedestad och Zlatko Lackovic. Johan och Zlatko har tagit ledigt från sina målarjobb för att delta i projektet.


– Att vi arbetar med avtalsövervakning och gör arbetsplatsbesök är inget nytt. Men nu sätter vi särskilt fokus på att kolla upp underentreprenörerna enligt MBL paragraf 38, eftersom vi vet att det förekommer lönedumpning för utländska målare på många håll, säger Jan-Ove Berg.


– Zlatko ska hjälpa oss att tolka när vi träffar målare som pratar serbokroatiska. Vi börjar få rätt breda språkkunskaper inom förbundet. Det är viktigt att vi tar hjälp av dem som kan olika språk när vi ska ut på arbetsplatser där det förekommer utländsk arbetskraft, tillägger han.


LÄS ÄVEN: Beslutet: Lika lön för utländska arbetare


Zlatko Lackovic är tacksam över den hjälp han fått av Målareförbundet att hitta seriösa målerifirmor som han kan arbeta åt. Nu vill han gärna bistå andra utländska målare att få bättre anställningsvillkor.


– De måste lära sig svenska ordentligt för att få reda på vad som gäller. Men bland utländska målare finns det ingen kultur att vara med i facket. Många är rädda att förlora jobbet och bli hemskickade om deras arbetsgivare får reda på att de vill bli medlemmar, säger han.


När man tar in en underentreprenör är man enligt avtalet skyldig att meddela detta till Målareförbundet och begära MBL-förhandlingar. Om det visar sig att underentreprenören inte tecknat kollektivavtal, kan facket lägga in sitt veto.


I rådande högkonjunktur är det brist på målare. Av den anledningen är det många företag som väljer att ta in utländska målare. Då anlitas underentreprenörer i flera led och anställningsförhållandena blir ofta oklara.


Det kräver ett omfattande utredningsarbete för att gå till botten med problemen. Det innebär mycket jobb för Målareförbundet.


– Vi behöver utländska målare. De är duktiga och välkomna att arbeta här, men de ska ha kollektivavtal och inte bli utnyttjade. Vi vill inte ha någon modern slavhandel i Sverige, säger Paul Weis, ombudsman på avdelning 3.


– Det finns strikta bestämmelser i EU hur en gurka ska se ut, men hur en del arbetsgivare behandlar människor verkar inte ha någon som helst betydelse. Är gurkor viktigare än människor eller…?, frågar han sig.


LÄS ÄVEN: Riksdagens beslut: Entreprenörsansvar blir verklighet


Brott mot kollektivavtalet och lönedumpning leder även till osund konkurrens. De seriösa företagen riskerar att bli utkonkurrerade.


– Det största problemet är faktiskt att arbetsgivarorganisationerna fortfarande anser att det inte behövs något kollektivavtal. Det är ju kontraproduktivt för deras egna medlemmar, konstaterar Paul Weis.


– Många politiska partier propagerar för visstidsanställningar bland annat för att underlätta anställning av utländska arbetare, men det kan på sikt urholka kollektivavtalet, varnar han.


Första besöket i Göteborg blir en fasadrenovering på Slottsskogsgatan. En utländsk målare syns, men försvinner snabbt när fackets representanter dyker upp. En svensk lärling, Hampus Rinne, stannar kvar medan Johan Svedestad och Jan-Ove Berg informerar om löner, anställningsvillkor och försäkringar.


Nästa besök blir på Underåsgatan där det pågår fasadrenovering av en del av Familjebostäders lägenheter. Två utländska målare arbetar med att skrapa fasaden, men när den ene av dem upptäcker att facket är på väg, försvinner han omedelbart.


Målaren som är kvar, kan varken svenska eller engelska. Han förklarar att han pratar albanska och grekiska och visar upp sin ID06-bricka som Jan-Ove Berg fotograferar med sin mobil.


LÄS ÄVEN: Facket sätter ned foten om utländska arbetare: ”Lönedumpning”


På brickan står det vilket företag han är anställd av, men när Jan-Ove Berg ringer upp företaget för att kolla om det stämmer, visar det sig att målaren inte alls är anställd av dem utan av ett annat företag som de har tagit in som underentreprenör.


Men eftersom de inte har anmält detta till Målareförbundet, riskerar de nu att bli kallade till förhandling, konstaterar Jan-Ove Berg.


Som beställare har Familjebostäder också ett ansvar. Från första juni 2017 kom nya bestämmelser i lagen om offentlig upphandling. Det innebär att den som gör entreprenadupphandlingar har krav på sig att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor.


Syftet är att de som utför tjänster inom ett upphandlat kontrakt ska ha skälig lön, arbetstid och semester. Därigenom ska social dumpning och snedvriden konkurrens motverkas. De underentreprenörer som anlitas av huvudentreprenören ska kontrolleras och godkännas av beställaren.


Det tredje besöket gör Målareförbundet i Kallebäck där det pågår ett stort nybyggnadsprojekt av lägenheter. När Zlatko Lackovic träffar två målare som pratar serbokroatiska, blir det en livlig diskussion om anställningsvillkoren.


Zlatko tolkar och berättar att målarna har bytt arbetsgivare för drygt två veckor sedan, men att de ännu inte fått något anställningsbevis. När Jan-Ove Berg tar reda på vilka företag det handlar om, visar det sig att de har bytt från ett företag som saknar kollektivavtal till ett måleriföretag som har kollektivavtal.


Det är ett steg i rätt riktning. Han upplyser dem om det och berättar vad det innebär. Zlatko översätter engagerat.


LÄS ÄVEN: Målare jobbar på slavkontrakt


Jan-Ove Berg ber dem att höra av sig om några veckor, så han får reda på hur det gått med anställningsbeviset. Sedan tar målarna bygghissen upp för att fortsätta med fasadarbetet av det nybyggda hyreshuset.


Väderleken och förutsättningarna för att måla fasader är de bästa tänkbara i försommarsolen. Nu gäller det att se till att anställningsvillkoren blir lika bra.


Torbjörn SvenssonMaila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2018-07-10 10:00


Mer Nyheter

SCA döms till företagsbot efter att arbetstagare fick fingertoppar avskurna

Händelsen i fråga inträffade hösten 2014. En arbetstagare stod vid tillfället vid en rull...

Transports lyxresa kostade medlemmarna 600 000 kronor

Transports fackliga företrädare flög business class och bodde på lyxhotell under konferen...

Nöjda medlemmar hos a-kassan

Arbetslösa medlemmar i Byggnads a-kassa som även omfattar Målarnas medlemmar är mycket nö...

A-kassorna behandlar arbetslösa olika

En rapport från Riksrevisionen visar att det finns betydande skillnader i hur ofta arbets...

Byggbolag startar lärlingsprogram för kvinnor

Det finns för få kvinnor i byggbranschen. Det tycker Skanska, JM och Ikano bostad, som al...

Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan

Antalet ärenden hos LO-TCO rättsskydd som avser Försäkringskassans avslag ökar. Ökningen...

Utförsäkrad trots läkarintyg om operation

Trots att Försäkringskassan har godkänt Lars Ekmans skada som en arbetsolycka får han int...

Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

LO har sagt upp förhandlingsordningen om avtalsförsäkringar med Svenskt Näringsliv – efte...

Företag på obestånd stäms för obetalda löner

Fem målare fick inte lön de har rätt till enligt kollektivavtalet. Målareförbundet har dä...

Fackförbund kan gå i graven – har för få medlemmar

Den ökande medlemsbristen blir sannolikt slutet för Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbu...

Nyheter

SCA döms till företagsbot efter att arbetstagare fick fingertoppar avskurna

Händelsen i fråga inträffade hösten 2014. En arbetstagare stod vid tillfället vid en rullmaskin. På maskinen fanns en skada som medförde att papperet som skulle rullas upp ibland fastnade och behövde åtgärdas.
Arbetstagaren arbetade med att dra in papperet i maskinen. På maskinen finns roterande knivar.
Vid åtgärden kom papperet att …

...

Transports lyxresa kostade medlemmarna 600 000 kronor

Transports fackliga företrädare flög business class och bodde på lyxhotell under konferensresan till Singapore, skriver Aftonbladet.
Aftonbladet uppmärksammar en av Transports konferensresor, som kostade medlemmarna cirka 600 000 kronor. Under resan, som gick till Singapore i oktober, flög samtliga tolv företrädare i business …

...

Nöjda medlemmar hos a-kassan

Arbetslösa medlemmar i Byggnads a-kassa som även omfattar Målarnas medlemmar är mycket nöjda med sin a-kassa. Det visar den senaste kundnöjdhetsundersökningen som a-kassornas samorganisation Sveriges a-kassor låtit göra.
Vartannat år tar Sveriges a-kassor hjälp av marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo för att genomföra en undersökning bland landets arbetslösa medlemmar. Den senaste mätningen …

...

A-kassorna behandlar arbetslösa olika

En rapport från Riksrevisionen visar att det finns betydande skillnader i hur ofta arbetssökande får sanktioner eller indragen ersättning.
För att få a-kassa ska arbetslösa visa att de aktivt söker jobb eller deltar i andra aktiviteter, detta genom att lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Om det inte görs meddelar myndigheten …

...

Byggbolag startar lärlingsprogram för kvinnor

Det finns för få kvinnor i byggbranschen. Det tycker Skanska, JM och Ikano bostad, som alla startat ett varsitt lärlingsprogram exklusivt riktade till kvinnor. Detta skriver Byggnadsarbetaren.
Ikano bostad var först ut med sitt snickerilärlingsprogram Hentverkarna, som startade i oktober förra året. I …

...

Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan

Antalet ärenden hos LO-TCO rättsskydd som avser Försäkringskassans avslag ökar.
Ökningen av sjukförsäkringsärenden för rättsskyddet tog fart i början av 2017 för att sedan stadigt öka. Rättsskyddets bedömning är att det är regeringens mål om nio sjukdagar i genomsnitt som har styrt utvecklingen.
Målet på ett sjukpenningtal på nio dagar fastställdes …

...

Utförsäkrad trots läkarintyg om operation

Trots att Försäkringskassan har godkänt Lars Ekmans skada som en arbetsolycka får han inte längre ersättning från Försäkringskassan och Afa. Läkaren intygar att han kommer att bli fullt återställd – men enligt myndigheten tar det för lång tid.
Lars Ekman halkade i januari på en isfläck täckt av pudersnö utanför …

...

Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

LO har sagt upp förhandlingsordningen om avtalsförsäkringar med Svenskt Näringsliv – efter flera försök att få till förbättringar kring pension och sjukförsäkringar.
Sedan 2013 har arbetsgivare och fack förhandlat kring försäkringsfrågor på ett överenskommet sätt, enligt den nuvarande förhandlingsordningen. Syftet med den rådande ordningen har varit att lösa snåriga försäkringsfrågor …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor