Torsdagen den 21 februari 2019

← Senaste numret • 1 2019

Målarnas Facktidning nr 1 - 2019
Klicka på bilden

"Vem bestämmer i en demokrati?"

Mikael Johansson: "Vem bestämmer i en demokrati?"

LEDARE. "I augusti när kongressen samlas kommer 76 valda ombud från hela landet att lägga fast riktlinjer för den kommande fyraårsperioden, besluta om stadgar och välja förbundsstyrelse.

 

Du kan vara med och påverka. Håll utsikt efter kallelsen till just din sektions årsmöte som genomförs under perioden februari till mars", skriver förbundsordförande Mikael Johansson.

  • Arbetsförhållandena är de bästa tänkbara men anställningsvillkoren är oklara för Alexander Majdanac och Vinko Hrstic från Kroatien. FOTO: SIV ÖBERG

  • Målarna som anlitats av Familjebostäder har jobbat under helgen. Men vad har de fått för ersättning? Det är svårt att få reda på. FOTO: SIV ÖBERG

  • Jan-Ove Berg kollar upp om Hampus Rinne får rätt ersättning som lärling. FOTO: SIV ÖBERG

  • ”När det förekommer lönedumpning slår man undan fötterna på de seriösa måleriföretagen”, säger Johan Svedestad. Han kommer att vara projektanställd för att kontrollera arbetsvillkoren för utländska målare. FOTO: SIV ÖBERG

  • ”Många politiska partier vill att det ska bli fler visstidsanställningar, men vi vill att det ska vara fasta anställningar inom måleribranschen”, säger Paul Weis, ombudsman avdelning 3. FOTO: SIV ÖBERG

  • ”Jag är tacksam för den hjälp jag fick av Målareförbundet när jag kom till Sverige. Nu vill jag ge tillbaka och förbättra villkoren för de utländska målarna i Sverige”, säger Zlatko Lackovic. FOTO: SIV ÖBERG

  • Zlatko Lackovic frågar Vinko Hrstic vad han har i lön och Jan-Ove Berg noterar. Hjälp med tolk underlättar arbetet för Målareförbundet.

Är gurkor viktigare än människor?

Nyheter

Nu sätter Målareförbundets avdelning 3 i Västsverige, fokus på oseriösa underentreprenörer. Med oanmälda besök på byggarbetsplatserna vill man motverka avtalsbrott och utnyttjande av utländsk arbetskraft.


Jan-Ove Berg, ombudsman i Målareförbundets avdelning 3, förbereder dagens besök på några byggarbetsplatser i Göteborg tillsammans med Johan Svedestad och Zlatko Lackovic. Johan och Zlatko har tagit ledigt från sina målarjobb för att delta i projektet.


– Att vi arbetar med avtalsövervakning och gör arbetsplatsbesök är inget nytt. Men nu sätter vi särskilt fokus på att kolla upp underentreprenörerna enligt MBL paragraf 38, eftersom vi vet att det förekommer lönedumpning för utländska målare på många håll, säger Jan-Ove Berg.


– Zlatko ska hjälpa oss att tolka när vi träffar målare som pratar serbokroatiska. Vi börjar få rätt breda språkkunskaper inom förbundet. Det är viktigt att vi tar hjälp av dem som kan olika språk när vi ska ut på arbetsplatser där det förekommer utländsk arbetskraft, tillägger han.


LÄS ÄVEN: Beslutet: Lika lön för utländska arbetare


Zlatko Lackovic är tacksam över den hjälp han fått av Målareförbundet att hitta seriösa målerifirmor som han kan arbeta åt. Nu vill han gärna bistå andra utländska målare att få bättre anställningsvillkor.


– De måste lära sig svenska ordentligt för att få reda på vad som gäller. Men bland utländska målare finns det ingen kultur att vara med i facket. Många är rädda att förlora jobbet och bli hemskickade om deras arbetsgivare får reda på att de vill bli medlemmar, säger han.


När man tar in en underentreprenör är man enligt avtalet skyldig att meddela detta till Målareförbundet och begära MBL-förhandlingar. Om det visar sig att underentreprenören inte tecknat kollektivavtal, kan facket lägga in sitt veto.


I rådande högkonjunktur är det brist på målare. Av den anledningen är det många företag som väljer att ta in utländska målare. Då anlitas underentreprenörer i flera led och anställningsförhållandena blir ofta oklara.


Det kräver ett omfattande utredningsarbete för att gå till botten med problemen. Det innebär mycket jobb för Målareförbundet.


– Vi behöver utländska målare. De är duktiga och välkomna att arbeta här, men de ska ha kollektivavtal och inte bli utnyttjade. Vi vill inte ha någon modern slavhandel i Sverige, säger Paul Weis, ombudsman på avdelning 3.


– Det finns strikta bestämmelser i EU hur en gurka ska se ut, men hur en del arbetsgivare behandlar människor verkar inte ha någon som helst betydelse. Är gurkor viktigare än människor eller…?, frågar han sig.


LÄS ÄVEN: Riksdagens beslut: Entreprenörsansvar blir verklighet


Brott mot kollektivavtalet och lönedumpning leder även till osund konkurrens. De seriösa företagen riskerar att bli utkonkurrerade.


– Det största problemet är faktiskt att arbetsgivarorganisationerna fortfarande anser att det inte behövs något kollektivavtal. Det är ju kontraproduktivt för deras egna medlemmar, konstaterar Paul Weis.


– Många politiska partier propagerar för visstidsanställningar bland annat för att underlätta anställning av utländska arbetare, men det kan på sikt urholka kollektivavtalet, varnar han.


Första besöket i Göteborg blir en fasadrenovering på Slottsskogsgatan. En utländsk målare syns, men försvinner snabbt när fackets representanter dyker upp. En svensk lärling, Hampus Rinne, stannar kvar medan Johan Svedestad och Jan-Ove Berg informerar om löner, anställningsvillkor och försäkringar.


Nästa besök blir på Underåsgatan där det pågår fasadrenovering av en del av Familjebostäders lägenheter. Två utländska målare arbetar med att skrapa fasaden, men när den ene av dem upptäcker att facket är på väg, försvinner han omedelbart.


Målaren som är kvar, kan varken svenska eller engelska. Han förklarar att han pratar albanska och grekiska och visar upp sin ID06-bricka som Jan-Ove Berg fotograferar med sin mobil.


LÄS ÄVEN: Facket sätter ned foten om utländska arbetare: ”Lönedumpning”


På brickan står det vilket företag han är anställd av, men när Jan-Ove Berg ringer upp företaget för att kolla om det stämmer, visar det sig att målaren inte alls är anställd av dem utan av ett annat företag som de har tagit in som underentreprenör.


Men eftersom de inte har anmält detta till Målareförbundet, riskerar de nu att bli kallade till förhandling, konstaterar Jan-Ove Berg.


Som beställare har Familjebostäder också ett ansvar. Från första juni 2017 kom nya bestämmelser i lagen om offentlig upphandling. Det innebär att den som gör entreprenadupphandlingar har krav på sig att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor.


Syftet är att de som utför tjänster inom ett upphandlat kontrakt ska ha skälig lön, arbetstid och semester. Därigenom ska social dumpning och snedvriden konkurrens motverkas. De underentreprenörer som anlitas av huvudentreprenören ska kontrolleras och godkännas av beställaren.


Det tredje besöket gör Målareförbundet i Kallebäck där det pågår ett stort nybyggnadsprojekt av lägenheter. När Zlatko Lackovic träffar två målare som pratar serbokroatiska, blir det en livlig diskussion om anställningsvillkoren.


Zlatko tolkar och berättar att målarna har bytt arbetsgivare för drygt två veckor sedan, men att de ännu inte fått något anställningsbevis. När Jan-Ove Berg tar reda på vilka företag det handlar om, visar det sig att de har bytt från ett företag som saknar kollektivavtal till ett måleriföretag som har kollektivavtal.


Det är ett steg i rätt riktning. Han upplyser dem om det och berättar vad det innebär. Zlatko översätter engagerat.


LÄS ÄVEN: Målare jobbar på slavkontrakt


Jan-Ove Berg ber dem att höra av sig om några veckor, så han får reda på hur det gått med anställningsbeviset. Sedan tar målarna bygghissen upp för att fortsätta med fasadarbetet av det nybyggda hyreshuset.


Väderleken och förutsättningarna för att måla fasader är de bästa tänkbara i försommarsolen. Nu gäller det att se till att anställningsvillkoren blir lika bra.


Torbjörn SvenssonMaila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2018-07-10 10:00


Mer Nyheter

Målarnytt: Så målar du i bättre ställning

MÅLARNYTT Stå vettigt när du målar fönster. Det är tanken med den här ställningen som är...

Så påverkar karensavdraget sjuka målare och lackerare

Karensavdrag ersätter karensdag. Det har regeringen beslutat om i en lagändring som trädd...
Foto: Tomas Nyberg/arkiv

AD: Arbetsgivaren ska tydligt anvisa personalutrymmen

Målerifirman har säkerställt att det fanns personalutrymmen men inte informerat målarna. ...

Företagshälsovård: Det lönar sig att trycka på

Lars Jonsson, regionalt skyddsombud i Avdelning 4, har i tre års tid arbetat med att gran...
Jonas Sjöstedt. Foto: Jessica Segerberg

Sjöstedt i möte med LO:s styrelse

  Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt träffade i måndags LO:s styrelse. Historisk...

Mer friskvård ger färre sjukskrivna

Hälsoundersökning kan ge viktiga besked som på sikt kan förhindra sjukskrivning. Anders H...

Du har rätt till företagshälsovård enligt avtalet

Alla målare har rätt till företagshälsovård. Det är reglerat i kollektivavtalet. Men okun...

Blev osams med målaren – hotades med Hells Angels

Paret blev osams med målaren de anlitat och vägrade betala en extra faktura. Då hotades d...

Finsk lift till Sverige: Ixolift 400

MÅLARNYTT Fall från flyttbara stegar är ett gissel och alltför vanligt inom hantverkarbr...

Målarbössan samlade in 9500 kronor

Tatiana Fennstams insamling till Musikhjälpen resulterade i 9200 kronor. – Jag had...

Nyheter

Målarnytt: Så målar du i bättre ställning

MÅLARNYTT
Stå vettigt när du målar fönster. Det är tanken med den här ställningen som är så ny att den inte fått ett namn ännu.
– Du jobbar i rätt arbetshöjd och kan vända och vrida fönsterbågen som du vill.
Det säger Bo Jungergård, produktansvarig och ”uppfinnarjocke” på Leif Arvidsson AB, ett …

...

Så påverkar karensavdraget sjuka målare och lackerare

Karensavdrag ersätter karensdag. Det har regeringen beslutat om i en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019. Målareförbundet är överens med sina motparter om hur kollektivavtalet ska anpassas till den nya lagen.
Det nya karensavdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en …

...
Foto: Tomas Nyberg/arkiv

AD: Arbetsgivaren ska tydligt anvisa personalutrymmen

Målerifirman har säkerställt att det fanns personalutrymmen men inte informerat målarna. Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet och ska därför betala skadestånd.
En principiellt viktig dom …

...

Företagshälsovård: Det lönar sig att trycka på

Lars Jonsson, regionalt skyddsombud i Avdelning 4, har i tre års tid arbetat med att granska hur måleriföretagen lever upp till kravet på företagshälsovård för målarna.
– Vi började med att göra utskick 2015 till måleriföretagen i sektion 1, Halland och sektion 3, Sjuhärad. Det blev 74 utskick. Alla svarade, …

...
Jonas Sjöstedt. Foto: Jessica Segerberg

Sjöstedt i möte med LO:s styrelse

 
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt träffade i måndags LO:s styrelse. Historiskt, säger Jonas Sjöstedt till Aftonbladet, medan LO:s presstjänst tonar ner mötets betydelse.
– Det var ett väldigt bra och vänskapligt möte, sa Jonas Sjöstedt till Aftonbladet efter att han hade träffat LO:s styrelse under måndagen. Det är också historiskt, det …

...

Mer friskvård ger färre sjukskrivna

Hälsoundersökning kan ge viktiga besked som på sikt kan förhindra sjukskrivning. Anders Hall på Leif Olssons Måleri i Helsingborg, uppskattar företagets satsning på förebyggande friskvård.
Anders Hall tittar på klockan, spacklar klart väggen i lägenheten och sätter på locket till spackeldunken. Klockan 10 ska han vara på företagshälsovården för undersökning.

...

Du har rätt till företagshälsovård enligt avtalet

Alla målare har rätt till företagshälsovård. Det är reglerat i kollektivavtalet. Men okunskap och bristande rutiner på vissa måleriföretag, leder fortfarande till att många målare går miste om sina rättigheter.
Sedan de regionala skyddsombuden Elin Swartz och Roger Esbjörnsson i Avd. 2 arbetat med avtalsövervakning under hösten på heltid, kan …

...

Blev osams med målaren – hotades med Hells Angels

Paret blev osams med målaren de anlitat och vägrade betala en extra faktura. Då hotades de med att Hells Angels skulle bränna ned huset, och mannen misshandlades av tre inkräktare i parets hem. Nu döms målarens bror till två och ett halvt år fängelse, skriver

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o LO Mediehus - Box 826 - 101 36 Stockholm

Om Kakor