Arbetsförhållandena är de bästa tänkbara men anställningsvillkoren är oklara för Alexander Majdanac och Vinko Hrstic från Kroatien.

Jan-Ove Berg, ombudsman i Målareförbundets avdelning 3, förbereder dagens besök på några byggarbetsplatser i Göteborg tillsammans med Johan Svedestad och Zlatko Lackovic. Johan och Zlatko har tagit ledigt från sina målarjobb för att delta i projektet.

– Att vi arbetar med avtalsövervakning och gör arbetsplatsbesök är inget nytt. Men nu sätter vi särskilt fokus på att kolla upp underentreprenörerna enligt MBL paragraf 38, eftersom vi vet att det förekommer lönedumpning för utländska målare på många håll, säger Jan-Ove Berg.

Zlatko Lackovic frågar Vinko Hrstic vad han har i lön och Jan-Ove Berg noterar. Hjälp med tolk underlättar arbetet för Målareförbundet.

– Zlatko ska hjälpa oss att tolka när vi träffar målare som pratar serbokroatiska. Vi börjar få rätt breda språkkunskaper inom förbundet. Det är viktigt att vi tar hjälp av dem som kan olika språk när vi ska ut på arbetsplatser där det förekommer utländsk arbetskraft, tillägger han.

Zlatko Lackovic är tacksam över den hjälp han fått av Målareförbundet att hitta seriösa målerifirmor som han kan arbeta åt. Nu vill han gärna bistå andra utländska målare att få bättre anställningsvillkor.

– De måste lära sig svenska ordentligt för att få reda på vad som gäller. Men bland utländska målare finns det ingen kultur att vara med i facket. Många är rädda att förlora jobbet och bli hemskickade om deras arbetsgivare får reda på att de vill bli medlemmar, säger han.

När man tar in en underentreprenör är man enligt avtalet skyldig att meddela detta till Målareförbundet och begära MBL-förhandlingar. Om det visar sig att underentreprenören inte tecknat kollektivavtal, kan facket lägga in sitt veto.

I rådande högkonjunktur är det brist på målare. Av den anledningen är det många företag som väljer att ta in utländska målare. Då anlitas underentreprenörer i flera led och anställningsförhållandena blir ofta oklara.

Det kräver ett omfattande utredningsarbete för att gå till botten med problemen. Det innebär mycket jobb för Målareförbundet.

– Många politiska partier vill att det ska bli fler visstidsanställningar, men vi vill att det ska vara fasta anställningar inom måleribranschen, säger Paul Weis, ombudsman avdelning 3.

– Vi behöver utländska målare. De är duktiga och välkomna att arbeta här, men de ska ha kollektivavtal och inte bli utnyttjade. Vi vill inte ha någon modern slavhandel i Sverige, säger Paul Weis, ombudsman på avdelning 3.

– Det finns strikta bestämmelser i EU hur en gurka ska se ut, men hur en del arbetsgivare behandlar människor verkar inte ha någon som helst betydelse. Är gurkor viktigare än människor eller…?, frågar han sig.

Brott mot kollektivavtalet och lönedumpning leder även till osund konkurrens. De seriösa företagen riskerar att bli utkonkurrerade.

– Det största problemet är faktiskt att arbetsgivarorganisationerna fortfarande anser att det inte behövs något kollektivavtal. Det är ju kontraproduktivt för deras egna medlemmar, konstaterar Paul Weis.

Jan-Ove Berg kollar upp om Hampus Rinne får rätt ersättning som lärling.

– Många politiska partier propagerar för visstidsanställningar bland annat för att underlätta anställning av utländska arbetare, men det kan på sikt urholka kollektivavtalet, varnar han.

Första besöket i Göteborg blir en fasadrenovering på Slottsskogsgatan. En utländsk målare syns, men försvinner snabbt när fackets representanter dyker upp. En svensk lärling, Hampus Rinne, stannar kvar medan Johan Svedestad och Jan-Ove Berg informerar om löner, anställningsvillkor och försäkringar.

Nästa besök blir på Underåsgatan där det pågår fasadrenovering av en del av Familjebostäders lägenheter. Två utländska målare arbetar med att skrapa fasaden, men när den ene av dem upptäcker att facket är på väg, försvinner han omedelbart.

Målaren som är kvar, kan varken svenska eller engelska. Han förklarar att han pratar albanska och grekiska och visar upp sin ID06-bricka som Jan-Ove Berg fotograferar med sin mobil.

– Jag är tacksam för det hjälp jag fick av Målareförbundet när jag kom till Sverige. Nu vill jag ge tillbaka och förbättra villkoren för de utländska målarna i Sverige, säger Zlatko Lackovic.

På brickan står det vilket företag han är anställd av, men när Jan-Ove Berg ringer upp företaget för att kolla om det stämmer, visar det sig att målaren inte alls är anställd av dem utan av ett annat företag som de har tagit in som underentreprenör.

Men eftersom de inte har anmält detta till Målareförbundet, riskerar de nu att bli kallade till förhandling, konstaterar Jan-Ove Berg.

Som beställare har Familjebostäder också ett ansvar. Från första juni 2017 kom nya bestämmelser i lagen om offentlig upphandling. Det innebär att den som gör entreprenadupphandlingar har krav på sig att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor.

Syftet är att de som utför tjänster inom ett upphandlat kontrakt ska ha skälig lön, arbetstid och semester. Därigenom ska social dumpning och snedvriden konkurrens motverkas. De underentreprenörer som anlitas av huvudentreprenören ska kontrolleras och godkännas av beställaren.

– När det förekommer lönedumpning slår man undan fötterna på de seriösa måleriföretagen, säger Johan Svedestad. Han kommer att vara projektanställd för att kontrollera arbetsvillkoren för utländska målare.

Det tredje besöket gör Målareförbundet i Kallebäck där det pågår ett stort nybyggnadsprojekt av lägenheter. När Zlatko Lackovic träffar två målare som pratar serbokroatiska, blir det en livlig diskussion om anställningsvillkoren.

Zlatko tolkar och berättar att målarna har bytt arbetsgivare för drygt två veckor sedan, men att de ännu inte fått något anställningsbevis. När Jan-Ove Berg tar reda på vilka företag det handlar om, visar det sig att de har bytt från ett företag som saknar kollektivavtal till ett måleriföretag som har kollektivavtal.

Målarna som anlitats av Familjebostäder har jobbat under helgen. Men vad har de fått för ersättning? Det är svårt att få reda på.

Det är ett steg i rätt riktning. Han upplyser dem om det och berättar vad det innebär. Zlatko översätter engagerat.

Jan-Ove Berg ber dem att höra av sig om några veckor, så han får reda på hur det gått med anställningsbeviset. Sedan tar målarna bygghissen upp för att fortsätta med fasadarbetet av det nybyggda hyreshuset.

Väderleken och förutsättningarna för att måla fasader är de bästa tänkbara i försommarsolen. Nu gäller det att se till att anställningsvillkoren blir lika bra.