• Bild: Pixabay/Skolverket/Montage

Gymnasiets yrkesprogram blir allt mer populära. Bygg- och anläggningsprogrammet är ett av de program som ökat allra mest inför läsåret 2018/19.

Härom veckan publicerade Skolverket sin senaste statistik över gymnasievalen inför läsåret 2018/19. Det visade sig att nästan alla yrkesprogrammen har ökat i popularitet sedan året innan.

Hela 38 procent av eleverna sökte i år till ett yrkesprogram i första hand, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med förra läsåret.

LÄS ÄVEN: Utbildningsutskottet: Nej till högskolebehörighet på yrkesprogram

Den allra största ökningen ser man i ansökningarna till fordons- och transportprogrammet, respektive el- och energiprogrammet.

Förra året var det 5 969 personer som hade el- och energiprogrammet som sitt förstahandsval – i år ligger den motsvarande siffran på 6 600. Ansökningarna till programmet har alltså ökat med 631 elever.

Fordons- och transportprogrammets ansökningar har i sin tur ökat med 906 elever, från 5 294 till 6 200.

LÄS ÄVEN: Praktiska gymnasiet krävs på 28 miljoner av Skolverket

Bygg- och anläggningsprogrammet har också ökat. Förra året var det 6009 personer som sökte till det i första hand. I år ligger siffran på 6 200 ansökningar – alltså en ökning med 191 personer.

Programmet är även ett av de populäraste valen inför kommande läsår. Av den totala andelen sökande till nationella program bestod 5,1 procent av ansökningar till just Bygg- och anläggningsprogrammet.

– Fler kan ha fått upp ögonen för yrkesprogrammen och att de kan ge jobb direkt efter gymnasieskolan, och det kan ha blivit mer känt att yrkesprogram kan ge högskolebehörighet. Men det kan också vara så att fler elever saknar behörighet till ett högskoleförberedande program, säger Skolverkets gymnasieenhetschef Torun Rudin till Arbetet.

I oktober kommer Skolverket att publicera statistik på hur många elever som faktiskt kom in på sina förstahandsval.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se