Multipel skleros, MS, är en kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Sjukdomen uppstår genom ett samspel mellan genetiska faktorer och omgivningsfaktorer.

Den aktuella svenska studien har undersökt om exponering för organiska lösningsmedel och rökning ökar risken för att insjukna i MS.

30 gånger högre sjukdomsrisk

Studien omfattar totalt 5000 personer varav 2000 nyligen diagnostiserats med MS. Forskarna fann att vid exponering för lösningsmedel ökar risken 50 procent för att få MS.

Personer som både exponerats för lösningsmedel och var bärare av vissa kända MS-genvarianter hade tio gånger högre sjukdomsrisk än personer utan dessa riskfaktorer.

Personer med dessa genvarianter, som utöver att ha blivit exponerade för lösningsmedel även röker, hade hela 30 gånger högre sjukdomsrisk än personer som saknade alla dessa tre riskfaktorer.

Riskfaktorer: Rökning och exponering för lösningsmedel

Forskarna skriver att personer med MS i släkten bör rekommenderas att avstå rökning, i synnerhet i kombination med exponering för lösningsmedel.

– Det är möjligt att både rökning och exponering för lösningsmedel orsakar inflammation och irritation i lungorna som leder till en immunreaktion, vilket i sin tur ökar risken att insjukna i MS. Det här är något som vi behöver forska mer om, säger Anna Karin Hedström, forskare vid Institutet för miljömedicin och institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Finansieras av Afa försäkring

Studien finansierades av AFA försäkring, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Hjärnfonden och Neuro.

Forskningsrapporten har publicerats i Neurology och heter ”Organic solvents and MS susceptibility; interaction with MS risk HLA genes”. Bakom rapporten står forskarna Anna Karin Hedström, Ola Hössjer, Michail Katsoulis, Ingrid Kockum, Tomas Olsson, Lars Alfredsson.